From history of the Ukrainian Education: intellectual community “Popivska academy”

  • D. V. Barabash
  • N. A. Barabash
Keywords: intellectual communication, intellectual community, “Popivska academy”

Abstract

Article is devoted to the definition of sense of concepts “intellectual” and “intellectual community” which is based on the Ukrainian material through activity of noble aristocratic community led by Oleksander Palitsyn who acted as the carrier of educational ideology on Slobozhanshchina at the end of XVIII - in beginning ХІХ centuries. It is proved that “Popivska academy” actually represented itself a half-open intellectual communicative network - “the wheel”, presented by two conditional levels (intellectuals-professionals and intellectuals-pupils).

References

1. Колесник І. Інтелектуальне співтовариство як засіб легітимації культурної історії України. XIX століття / І. Колесник // Український історичний журнал. – 2008. – № 1. – С. 169-193.
2. Айзеншток І. Я. О. Паліцин: З культурного минулого Слобожанщини //Зап. іст-філол. відділу Укр.АН. – 1927. – Кн. 13-14.- С. 57 – 69.
3. Багалей Д. И. Харьковскийпедагогижурналистначала XIX в. ИванФилипповичВернет / Д. И. Багалей // Сборник Харьков. историко-филолог. общ-ва, изданныйв честьпроф. Н. Ф. Сумцова. – Харьков, 1908.
4. Сумцов Н. Просветительская жизнь А. А. Палицына // Из украинской старины. – Х., 1905. – С. 164-181; Сумцов Н. Культурный уголок Харьковской губернии: Поповская академія // Харьковский сборник: Лит.-науч. прилож. к Харьковскому календарю на 1888 г. – Х., 1888. – Вып. 2. – С.100-112.
5. Сапухін П. Засновник першого літературного гуртка не Слобожанщині / П. Сапухін // Радянське літературознавство. – 1958. – №1. – С.127–129.
6. Тесля М. З нетрів – до світла. Розповідь про “Попівську академію” з нагоди 2000-ліття Різдва Христового. Літературнокраєзнавчий нарис. / М. Тесля, І. Тарасенко – Суми: Видавництво: “Собор”, 1998. – 40 с.; Тесля М. Діяльність “Паліцинської академії” / М. Тесля. – Суми: ВВП “Мрія - 1” ТОВ, 2008. – 224 с.
7. Барабаш Н. О. Епістоли як джерело до вивчення “Попівської академії” / Н. О. Барабаш // Гуманітарний журнал. – 2010.
– № 1-2. – С. 107-115; Барабаш Н. О. Чернігівський зодчий Антон Іванович Карташевський / Н. О. Барабаш // Сіверянський літопис. – 2009. – № 5. – С. 52-57; Барабаш Н.О. Родом із Ніжина: Євстафій Станевича / Н. О. Барабаш // Ніжинська старовина: Збірник регіональної історії та пам‟яткознавства. (Серія “Ніжинознавчі студії”, № 7) / Центр пам‟яткознавства НАНУ та УТОПІК. Вип. 9 (12). – К., 2010. – С. 128-132.
8. Скоробагатська О. Виховні цінності у просвітницькій спадщині членів Попівської академії (кінець ХVІІІ – початок ХІХ століття). Дис. … канд. педагог. наук. – Суми, 2006. – 210 с.
9. Лосиевский И. Русская лира с Украйны. Русские писатели Украины первой четверти ХІХ века. / И. Лосиевский. – Харьков: “ОКО”, 1993.- 222 с.
10. Розова Т. Утопія / Філософський енциклопедичний словник. Довідкове видання. – К.: Абрис, 2002. – 742 с.
11. Приказчикова Е. Культурные мифы и утопии в мемуарно-эпистолярной литературе русского Просвещения. Автореферат дис. ... докт. филолог. наук.- Екатеринбург, 2010. – 50 с.
12. Свирида И. Утопизм и садово-парковое искусство эпохи Просвещения / И. Свирида // Культура эпохи Просвещения.- М., 1993.
13. Горський В. Просвітництво / Філософський енциклопедичний словник. Довідкове видання. – К.: Абрис, 2002. – 742 с.
14. Йосипенко С. Л. Українські церковні інтелектуали другої половини XVII – початку XVIII століть і становлення модерності / С.Л.Йосипенко. - Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_66/Yosypenko.pdf
15. Экштут С. Пространство интелектуальной истории // Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. Вып. 4. – М., 2001. – С. 12-25.
16. Барабаш Н. О. Комунікативні мережі в інтелектуальних спільнотах: динаміка змін / Н. О. Барабаш // Духовна сфера в умовах глобальних цивілізаційних трансформацій: тези доповідей міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ, 2008. – С. 30-31.
17. Дерябин А.А. (Пер. с англ.).(1998). Неформальные группы и сети коммуникации. // Chapter 8. Informal Groups and the Origin of Networks (pp. 132-147). – Електронний ресурс. Режим доступу: http://psyberlink.flogiston.ru/internet/bits/colleges.
18. Станевич Е. К Александру Александровичу Палицину / Станевич Е. Собрание сочинений в стихах и в прозе Евстафия Станевича. Книга первая.– СПб.: Медицинская типография, 1805. – С. 29-41.
19. Палицын А. Стихи из д. Поповки (на отъезд мой из Украйны) / Станевич Е. Собрание сочинений в стихах и в прозе Евстафия Станевича. Книга первая. – СПб.: Медицинская типография, 1805. – С.78-81.
Published
2021-02-22
How to Cite
Barabash , D. V., & Barabash , N. A. (2021). From history of the Ukrainian Education: intellectual community “Popivska academy”. Zaporizhzhia Historical Review, 1(43), 89-95. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1058