Zaporizhzhya hajdamak movement as coceptual basis of idea-political life of New Sich

  • А. А. Барановский
Keywords: selfsufficiency of source basis, record of interrogation, idea-political real, Zaporizhzhya cossack community, concept, hajdamak movement, New Sich

Abstract

The article researches the problem of Zaporizhzhya hajdamak robberies during the XVIII cent. as indication of idea-political life of New Sich. The corresponding structural system of social relations and cossack society as it‟s subject – consistent defender of political project of Zaporizhzhya was analyzed. The basic hajdamak positions of local community and means of their realizaton in practice was elucidated. The concept directly forms the particular character of selfsufficiency of source basis.

References

1. Мамардашвили М. Психологическая топология пути. М. Пруст “В поисках утраченного времени” / М. Мамардашвили – СПб: РХГУ – журнал “Нева”, 1997. – 411 с.
2. Архів Коша Нової Запорозької Січі. Корпус документів 1734 – 1775 / [упоряд. Л. З. Гісцова та ін.]. – К.: ЗАТ ВІПОЛ, 1998. – (Джерела з історії українського козацтва). Т. 3. – 2003. – 951 с.
3. Центральний державний історичний архів в м. Києві (далі – ЦДІАУК) – Ф. 56 – Оп. 3. – Спр. 878.
4. Докладніше див.: Барановський О. А. Політика Нової Січі щодо запорозького гайдамацтва: джерелознавчий аналіз / О. А. Барановський // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – Вип. XXXVI. – С. 308 – 312.
5. Архів Коша Нової Запорозької Січі. Корпус документів 1734 – 1775 / [упоряд. Л. З. Гісцова та ін.]. – К.: Білоцерківська книжкова фабрика, 1998. – (Джерела з історії українського козацтва). Т. 1 – 1998. – 696 с.
6. ЦДІАУК – Ф. 229 – Оп. 1. – Спр. 228.
7. ЦДІАУК – Ф. 229 – Оп. 1. – Спр. 104.
8. Мільчев В. І. Соціальна історія запорозького козацтва кін. XVII-XVIII ст.: джерелознавчий аналіз / В. І. Мільчев – Запоріжжя: АА Тандем, 2008. – 369 с.
9. Василенко И. В. Концепция социальной мотивации: методологический анализ: Дис. … д-ра филос. наук: 09.00.11 / Василенко Инна Викторовна – Волгоград, 1999. – 373 с.
10. Штомпка П. Социология социальных изменений / П. Штомпка / [Пер. с англ., под ред. В. А. Ядова] – М.: Аспект Пресс, 1996. – 416 с.
11. ЦДІАУК – Ф. 229 – Оп. 1. – Спр. 227.
12. Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст.: збірник документів / [під ред. І. Бутича та Ф. Шевченка] – К.: Наукова думка., 1970. – 658 с.
Published
2021-02-22
How to Cite
Барановский , А. А. (2021). Zaporizhzhya hajdamak movement as coceptual basis of idea-political life of New Sich. Zaporizhzhia Historical Review, 1(43), 42-45. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1048