Сonferences of historical groups in Ukrainian Free Academy of Science in Germany in the 1946-1947

  • G. D. Klynova-Datsiuk
Keywords: Ukrainian Free Academy of Sciences, a group of prehistory and early history, historical group, scientific conference, scientific conference, historical group, a group of prehistory and early history, Ukrainian Free Academy of Sciences

Abstract

In the article highlights the key issues discussed at conferences historical groups in the Ukrainian Free Academy of Sciences, active participants were well-known scientists Dmytro Doroshenko, Borys Krupnytskyi, Alexander Ohloblyn, Natalia Polonska-Vasylenko, Peter Kurinnyj, Michael Miller and others. It is proved that most research is devoted to the problems of Tripoli culture, ethnogenesis of the Ukrainian people, time of Hetman Ivan Mazepa, Ukraine civilizational affiliation etc.

References

1. Плющ В. Короткий нарис історії Української Вільної Академії Наук у Німеччині / В. Плющ // Українські наукові вісті. Інформаційно-науковий Бюлетень Української Вільної Академії Наук у Німеччині. – Серпень 1970 – січень 1971. – Ч. 1-2. – С. 5–32.
2. Антонович М. 50-річчя Української вільної академії наук / М. Антонович // Науковий збірник (1945–1950–1955). – НьюЙорк, 1999. – Ч. ІV. – С. 9–13.
3. Омельченко В. Українська Вільна Академія Наук у Німеччині та Українська Вільна Академія Наук у США (1945–1988) / В. Омельченко // 125-річчя Київської академічної традиції 1861–1986: Збірник. – Нью-Йорк, 1993. – С. 84–105.
4. Архімович О. Українська Вільна Академія Наук в її історичному розвитку / О. Архімович // Ювілейне видання, присвячене двадцятиліттю діяльності (1945–1965). – Нью-Йорк, 1967. – С. 8–15.
5. Рудницький Я. До історії УВАН в Авгсбурзькому періоді / Я. Рудницький // Науковий збірник (1945–1950–1955). – НьюЙорк, 1999. – Ч. ІV. – С. 32–40.
6. Атаманенко А. ―Бюлетень‖ Української Вільної Академії Наук 1946–1947 рр. як джерело до вивчення діяльності УВАН у Німеччині / А. Атаманенко // Вісті УВАН. – Ч. 3. – Нью-Йорк, 2004. – С. 31–45.
7. Винар Л. Відродження українського наукового життя після Другої світової війни: 1945–1952 / Л. Винар // Наукові записки Національного університету ―Острозька академія‖: Історичні науки. – Вип. 9: Матеріали Другої міжнародної наукової конференції ―Українська діаспора: проблеми дослідження‖ / Національний університет ―Острозька академія‖, Українське історичне товариство, Світова наукова рада при СКУ, Українська американська асоціація університетських професорів. – Острог, 2007. – С. 60–71.
8. Wynar L. Ukrainian Sholarship in Exile: The DP Period, 1945–1952 / L. Wynar. – Kent; Ohio, 1989. – 72 р.
9. Ковалевська О. Збірник ―Мазепа‖: реконструкція видавничого проекту 1939-1949 років / О. Ковалевська. – К.: Темпора, 2011. – 176 с.
10. Тимчасове положення про Українську Вільну Академію Наук // Бюлетень Української Вільної Академії Наук. – 20 січня 1946. – Ч. 1. – Арк. 5–6.
11. Атаманенко А. Літопис Української Вільної Академії Наук про наукові установи / А. Атаманенко // Український історик. – 2001. – Р. ХХХVІІІ. – Ч. 1-4 (148-151). – С. 179–194.
12. Організація групи передісторії та ранньої історії з допоміжними науками // Бюлетень Української Вільної Академії Наук. – 20 січня 1946. – Ч. 1. – Арк. 7–8.
13. Посохов С. Наукове співтовариство / С. Посохов, О. Чала // Історіографічний словник. Навчальний посібник для студентів історичних факультетів університетів. – Харків: Харківський університет ім. В.Н. Каразіна, 2004. – С. 168-171.
14. Конференція групи передісторії та ранньої історії УВАН // Бюлетень Української Вільної Академії Наук. – Лютий 1946. – Ч. 2. – Арк. 3–6.
15. Бойко О. Історія України / О. Бойко. Навчальний посібник. 3 видання, виправлене і доповнене. – К.: Академвидав, 2006. – 688 с.
16. Бунятян К. На світанку історії. Україна крізь віки / К. Бунятян, В. Мурзін, О. Симоненко. – К., 1998. – Т. 1. – 336 с.
17. Друга наукова конференція групи перед та ранньої історії УВАН // Бюлетень Української Вільної Академії Наук. – 1947. – Ч. 11-12. – Арк. 3–4.
18. Наукові конференції УВАН // Літопис УВАН. – Авгсбург, 1947. – Ч. 7. – Арк. 12–13.
19. Паралельне трипіллєзнавство [Електронний ресурс] // Режим доступу www.allians-yug.com.ua / Paralelne-tripilleznavstvo 1920-1940 rr.
20. Петров В. Походження українського народу / В. Петров. – Регенсбург, 1947. – 78 c.
21. Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII століття / Н. Яковенко. – К.: Генеза, 1997. – 312 с.
22. Перша наукова конференція історичної групи УВАН // Бюлетень Української Вільної Академії Наук. – Серпень-вересень 1946. – Ч. 8-9. – Арк. 5–6.
23. Крупницький Б. До методологічних питань української історії / Б. Крупницький // Бюлетень Української Вільної Академії Наук. – Серпень-вересень 1946. – Ч. 8-9. – Арк. 6 – 7.
24. Крупницький Б. До методологічних проблем української історії / Б. Крупницький. – Авгсбург, 1946. – 23 с.
25. Полонська Н. Вивчення історії Південної України в ХХ ст. / Н. Полонська // Бюлетень Української Вільної Академії Наук. – Серпень-вересень 1946. – Ч. 8-9. – Арк. 8–10.
26. Друга конференція історичної групи УВАН // Бюлетень Української Вільної Академії Наук. – 1947. – Ч. 11-12. – Арк. 24–25.
27. Оглоблин О. Українсько-шведський союз 1708 року / О. Оглоблин // Бюлетень Української Вільної Академії Наук. – 1947. – Ч. 11-12. – Арк. 25–26.
28. Крупницький Б. Проблема упадку Батурина / Б. Крупницький // Бюлетень Української Вільної Академії Наук. – 1947. – Ч. 11-12. – Арк. 26–27.
29. Олянчин Д. Про жертволюбність і добродійство Івана Мазепи супроти рідної церкви та його анатему з боку російського синоду / О. Оглоблин // Бюлетень Української Вільної Академії Наук. –1947. – Ч. 11-12. – Арк. 27–28.
30. Наукові конференції УВАН // Літопис УВАН. – Авгсбург, 1947. – Ч. 7. – Арк. 12–13.
31. Лист Б. Крупницького до О. Оглоблина від 12 червня 1947 р. // Архів Українського історичного товариства. – Фонд С. – Опис 3. – Спр. 2
32. Лист Б. Крупницького до О. Оглоблина від 26 червня 1947 р. // Архів Українського історичного товариства. – Фонд С. – Опис 3. – Спр. 2.
Published
2021-02-22
How to Cite
Klynova-Datsiuk , G. D. (2021). Сonferences of historical groups in Ukrainian Free Academy of Science in Germany in the 1946-1947. Zaporizhzhia Historical Review, 2(44), 222-226. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1031