Problem of interned UPR warriors: condition of scientific development of the topic in contemporary Ukrainian historiography

  • Ya. A. Dmitrieva
Keywords: military emigration, camps for prisoners of war, UPR, historiography, internment

Abstract

The article is devoted to the present state of Ukrainian historiography of interned prisoners of war in the national liberation movement 1917-1921 at the Central Europe. Analyzed the scientific summation of Kiev and Lviv historians whose works are devoted to the problem of interned UPR soldiers. It‟s noted that historiographical developments of this problem started in 1990, when the Soviet government forbade to honor the fallen‟s UPR soldiers memory (1990). Based on comprehensive analysis of modern Ukrainian historiography of the problem the author notes the necessity of further historiographical researchеs.

References

1. Верстюк В. Ф. Союз Ю. Пілсудського-С. Петлюри 1920 р. в сучасній українській історіографії / В. Ф. Верстюк // Наукові записки. Том 41, Історичні науки. – К.: Національний університет ―Києво-Могилянська академія‖, 2005. – С. 61-66.
2. Стопчак М. В. Інтернована армія УНР у таборах країн Центральної Європи в повоєнній українській зарубіжній історіографії / М. В. Стопчак // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: : Історія, міжнародні відносини. – 2013. – Вип. 11. – С. 219-225.
3. Власенко В. М., Сапсай О. В. До історії української військової еміграції в Румінії / В. М. Власенко, О. В. Сапсай // Мова, історія, культура у лінгвокомунікативному просторі: збірка наукових праць. – Випуск І. - Суми: Сумський державний університет, 2014.
4. Сапсай О. В. Інтернована армія УНР у таборах країн центральної Європи (історіографія проблеми) / О. В. Сапсай // Історія (збірка наукових праць). – К., 2009. – 500 c. – Режим доступу до журналу: http://www.info-library.com.ua/booksbook-202.html. – Назва з екрану.
5. Власенко В. М. Українська громада у Белграді у міжвоєнний період (за матеріалами паризького ―Тризуба‖) / В.М. Власенко // Київська старовина. – 2011. – ғ 1. – С. 123-136.
6. Фуртес О. О. Військово-історична проблематика у працях української еміграції 1920-1939 рр.: автореф. дис. на здобуття ступеня доктора історичних наук / О. О. Фуртес. – Львів.: Львівська політехніка, 2009. – 24 с.
7. Скорич Л. В. Українська військова еміграція у Польщі (1921 – 1924 рр.) / Л. В. Скорич // Вісн. Нац. ун-ту ―Львів. Політехніка‖. – 2013. – ғ 752. – С. 136–138.
8. Мандрик М.В. Висвітлення еміграційної проблематики міжвоєнної доби в сучасній українській історіографії / М. В. Мандрик // Культура народов Причерноморья. – 2005. – ғ 73. – С. 187-191.
9. Натискач П. П. Ковальчук І. С. Історіографія Другого зимового походу / П. П. Натикач, І. С. Ковальчук // Шляхами творення української державності: за матеріалами регіон. наук.-практ. конф. ―Боротьба українського народу за державну незалежність в 1917-1921 роках (до 85-річчя Другого Зимового походу)‖. – Житомир, 2006. – С. 32-36.
10. Футала В. П. Українська держано-політична еміграція у Польщі (1920- 1930-ті рр.): сучасні дослідження та інтерпретації / Футала В. П. // Вісник Національного університету ―Львівська політехніка‖: збірник наукових праць. – ғ 612: Держава та армія. – Львів: Львівська політехніка, 2008. – С. 124- 128.
11. Футала В. П. Військово-політична еміграція Української Народної Республіки у міжвоєнній Польщі: стан вивчення проблеми до 1991 р. / В. П. Футала // Військово-науковий вісник. – 2012. – Вип. 18. – С. 252- 264.
Published
2021-02-22
How to Cite
Dmitrieva , Y. A. (2021). Problem of interned UPR warriors: condition of scientific development of the topic in contemporary Ukrainian historiography. Zaporizhzhia Historical Review, 2(44), 200-203. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1025