Bogoiavlenska Church of Osthoh in the historiography of mid XIX – early XXI centuries

  • O. D. Skokov
Keywords: Ostroski Princes, religious building, architecture, temple, church

Abstract

The article highlights the analysis of historiography of mid XIX – early XXI centuries, which concerns to history of Bogoiavlenska Church in Ostroh. Different aspects of temple‟s history are investigated. There are its foundation, architectural treats, functioning of that church as family tomb of Ostroski princes, and as a center of Lutsk and Ostroh eparchy. The article explores the bases of conflict because of depriving of bishop A.Puzyna to Church inspection. Aslo the article highlights the church‟s implementation, its deans and the reasons of the decline of the church.

References

1. Колесник І. І. Українська історіографія (XVIII – початок ХХ століття) / Колесник І. І. – К. : Генеза, 2000. – 256 с.
2. Карев Д. В. Белорусская и украинская историография конца XVIII – начала 20-х гг. ХХ в. в процессе генезиса и развития национального исторического сознания белорусов и украинцев / Карев Д. В. – Вильнюс: ЕГУ, 2007. – 312 с.
3. Ричков П. А. Non omnis moriar. Архітектура в культурній праці князів Острозьких: Монографія / Ричков П. А. – Рівне : НУВГП, 2011. – С. 141.
4. Домбровський В. Ф. Острозька давнина / В. Ф. Домбровський // Киянин. – К. : 1840. – Кн. 1. – С. 81 – 118.
5. Перлштейн А. Опис міста Острога / А. Перлштейн // Читання в імператорському товаристві історії і старожитностей російських. – М. : 1847. – Кн. 4. – С. 137 – 142.
6. Максимович М. О. Листи про князів Острозьких до графині А. Д. Блудової / Максимович М. О. – К. : 1866. – 54 с.
7. Максимович М. О. Листи про князів Острозьких / М. О. Максимович // Зібр. творів. Відділ історичний. – К. : 1876. – Т. 6. – С. 164 – 195.
8. Сендульський А. Д. Місто Острог / А. Д. Сендульський // Волинські єпархіальні відомості. Частина неофіційна. – 1882. – ғ3, 4, 5. – С. 39 – 57, 73 – 86, 100 – 119.
9. Рафальський Л. Подорож по Острозькому повіті Волинської губернії в 1864 – 1865 роках / Л. Рафальський // Волинські єпархіальні відомості. Частина неофіційна. – 1872. – С. 5 – 81.
10. Шараневич І. Гальшка княгиня Острозька / І. Шараневич // Зоря. – Львів, 1880. – 194 с.
11. Дев‘ятисотліття православ‘я на Волині. 992-1892 рр. Частина І. – Житомир : Типо-Літографія Е. П. Льва, 1892. – 646 с.
12. Батюшков П.М. Волинь. Історичні долі Південно-західного краю / Батюшков П. М. – Санкт-Петербург : Друкарня товариства ―Громадська користь‖ 1888. – 428 с.
13. Смиренного Антонія, Архієпископа Волинського, повчання на поминальний день по князеві Константину Константиновичу Острозькому, 13 лютого 1908 року (для прочитання в св. храмах). – Волинські єпархіальні відомості. – 1908 – ғ6. – С. 117 – 122.
14. Струменський М. Із острозької старовини / М. Струменський. – 1916. – 19 с.
15. Биков М. П. Князі Острозькі і Волинь / Биков М. П. – Санкт-Петербург: 1915. – 60 с.
16. Івашкевич А. І. Місто Острог в його історичному минулому і нині / А. Івашкевич, І. Івашкевич. – Здолбуново : Друкарня Почаївської Успенської Лаври, 1918. – 19 с.
17. Теодорович М. І. Історично-статистичний опис церков і приходів Волинської єпархії. Повіт Рівненський, Острозький, Дубенський / Теодорович М. І. – Почаїв, 1889. – Т. 2. – С. 433 – 1120.
18. Левицький О. І. Анна-Алоїза. Княгиня Острозька / Левицький О. І. – К.: Друкарня Г. П. Корчак-Новицького, 1883. – С. 329 – 373.
19. Ярушевич А. В. Ревнитель православ‘я князь К. І. Острозький (1461 - 1531) і православна Литовська Русь в його час / Ярушевич А. В. – Смоленськ, 1897. – 269 с.
20. Вихованець Т. Церква Богоявленська соборна / Т. Вихованець // Острозька академія XVI – XVII століття. Енциклопедія. – Острог : Вид-во Національного університету ―Острозька академія‖, 2011. – С. 453 – 456.
21. Рафальський Л. Свято-Троїцький храм, що був в Острозі на Волині / Л. Рафальський // Волинські єпархіальні відомості. Частина неофіційна. – 1883. – ғ23. – С. 669 – 681, 696 – 707.
22. Титов О. І. Благовірний князь Константин Константинович Острозький, ревнитель православ‘я і захисник руської народності в З. Русі (1527 – 1608 – 1908 рр.) / Титов О. І. – К. : 1908. – 42 с.
23. Калакура Я. С. Українська історіографія: Курс лекцій / Калакура Я. С. – К. : Генеза, 2004. – 496 с.
24. Яремчук В. П. Минуле України в історичній науці УРСР післясталінської доби / Яремчук В. П. – Острог : Вид-во: Національного університету ―Острозька академія‖, 2009. – 526 с.
25. Ричков П. Історіографія архітектурної спадщини князів Острозьких: дослідницькі підсумки та актуальна проблематика / П. Ричков // Острозька давнина. – Острог : Вид-во Національного університету ―Острозька академія‖, 2014. – Вип. 3. – С. 227 – 242.
26. Равчук Г. Р. Острог і його околиці / Равчук Г. Р. – Львів : Книжково-журнальне видавництво, 1960. – 160 с.
27. Мишко Д. І. Северин Наливайко / Мишко Д. І. – К. : Державне учбово-педагогічне видавництво ―Радянська школа‖, 1962. – 116 с.
28. Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР / [глав. ред. Н. Л. Жариков и др.]. – К. : Будівельник, 1985. – Т. 3. – 337.
29. Сас П. М. Феодальные города Украины в конце XV – 60-х годах XVI в. / Сас П. М. – К. : Наук. думка, 1989. – 231 с.
30. Гладуненко О., Манько М. Богоявленський собор – основний елемент герба міста Острога / О. Гладуненко, М. Манько // Друга наукова геральдична конференція (Львів, 19 – 21 листопада 1992 року) збірник тез повідомлень та доповідей. – Львів, 1992. – С. 16 – 17.
31. Ульяновський В. І. Відоме і невідоме з біографії та діяльності князя К. І. Острозького / В. І. Ульяновський // Острозька Давнина. – Львів, 1995. – Вип. 13. – С. 24 – 31.
32. Годованюк О. М. Памятки будівельної діяльності князів Острозьких в Острозі / О. М. Годованюк // Острозька давнина. – Львів, 1995. – Вип. 1. – С. 40 – 58.
33. Годованюк О. М. Монастирі та храми волинського краю / Годованюк О. М. – К. : Техніка, 2004. – 176 с.
34. Мицько І. Заснування єпископської кафедри в Острозі / І. Мицько // Наукові записки Національного університету ―Острозька академія‖: Історичні науки. – Острог : Вид-во Національного університету ―Острозька академія‖. – 2008. – Вип. 13. – С. 151 – 159.
35. Ульяновський В. І. ―Славний для всіх часів чоловік‖ князь Костянтин Іванович Острозький / Ульяновський В. І. – Острог, 2009. – 168 с.
36. Вихованець Т. Острозькі храми XVI – середини XVII ст. / Т. Вихованець // Наукові записки Національного університету ―Острозька академія‖: Історичні науки. – Острог : Вид-во Національного університету ―Острозька академія‖. – 2008. – Вип. 13. – С. 160 – 204.
37. Ричков П. А. Архітектурно-мистецька спадщина князів Острозьких / П. Ричков, В. Луц. – К. : Техніка, 2002. – 168 с.
38. Ульяновський В. І. Василь-Костянтин Острозький: історичний портрет у галереї предків та нащадків / Ульяновський В. І. – К. : Видавничий дім ―Простір‖, 2012. — 1411 с.
39. Тесленко І. А. Парафіяльний поділ та церковне землеволодіння в острозькій волості за часів Василя-Костянтина Острозького 1574-1608 / І. А. Тесленко // Наукові записки Національного університету ―Острозька академія‖: Історичні науки. – Острог : Вид-во Національного університету ―Острозька академія‖. – 2008. – Вип. 13. – С. 205 – 211.
40. Яковенко Н. М. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. / Яковенко Н. М. – К. : Критика, 2009. – 584 с.
Published
2021-02-22
How to Cite
Skokov , O. D. (2021). Bogoiavlenska Church of Osthoh in the historiography of mid XIX – early XXI centuries. Zaporizhzhia Historical Review, 2(44), 184-189. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1021