МІСЦЕ АВТОРИТАРНИХ РЕЖИМІВ В РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ФУТБОЛЬНИХ АСОЦІАЦІЙ ТА СВІТОВОГО ФУТБОЛУ

  • O. S. Zahrebaiev
Keywords: stadium, influence, military dictatorship, FIFA World Cup, national football association, world football, authoritarianism, International Federation of Associations Football (FIFA)

Abstract

У статті досліджується історія розвитку світового футболу у контексті впливу авторитарних режимів на футбольні справи всередині деяких країн. Цей вплив став визначальним у формуванні чисельних національних асоціацій, і разом з тим зробив вагомий внесок у розвиток Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) та міжнародних відносин. В ході наукової розвідки встановлюються основні причини втручання владної верхівки у футбольні справи, важелі впливу та визначальні в історії “гри мільйонів” події, що змінили напрями розвитку світового футболу. За основу взято історію чотирьох країн: Німеччини, Італії, Бразилії та Аргентини, ‒ найтитулованіших національних футбольних збірних у світі.

References

1. Хавеманн Н. Футбол под свастикой / Н. Хавеманн. – Франкфурт-на-Майне : ―Кампус‖, 2005. – 473 с.
2. Даффи Дж. Футбол и фашизм: страницы истории [Електронний ресурс] / Дж. Даффи. – Режим доступу: http://news.bbc.co.uk/hi/russian/sport/newsid_3129000/3129206.stm. – Назва з екрану.
3. Васильченко А. Нордические олимпийцы. Спорт в Третьем рейхе / А. Васильченко. – Минск : ―Аспект-Бел‖, 2012. – 304 с.
4. Талиновский Б. Х., Франков А. В. Все чемпионаты мира по футболу: в 9 т. / Б. Х. Талиновский, А. В. Франков. – К. : ООО ―Издательский Дом Украинский Медиа Холдинг‖, 2010.
5. Харитонов Д. Футбольные войны / Д. Харитонов. – Х. : Фолио, 2007. – 240 с.
6. Єллоп Д. Як вони вкрали у нас гру / Д. Єллоп. – К. : Темпора, 2012. – 664 с.
7. Энциклопедия для детей. Т. 20. Спорт / Глав. ред. В. А. Володин. – М. : Аванта+, 2001. – 624 с.
8. Носков А. Как выглядит самая кровожадная разновидность футбола – кальчо флорентино [Електронний ресурс] / А. Носков. – Режим доступу: http://www.furfur.me/furfur/culture/culture/175799-zversky-futbol. – Назва з екрану.
9. Современный толковый словарь русского языка [Електронний ресурс] / Под ред. Т. Ф. Ефремовой. – Режим доступу: http://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/161339/Дуче. – Назва з екрану.
10. Дашковская Я. История итальянского футбола: публицистические очерки / Я. Дашковская, П. Чаяло, Ю. Шевченко. – К. : ООО ―Издательский Дом Украинский Медиа Холдинг‖, 2010. – 336 с.
11. Талиновский Б. Х., Франков А. В. Все чемпионаты мира по футболу: в 9 т. / Б. Х. Талиновский, А. В. Франков. – К. : ООО ―Издательский Дом Украинский Медиа Холдинг‖, 2010. – Т.1: Все чемпионаты мира – 1930, 1934 1938, 1950. – 224 с.
12. Футбол в Третьем Рейхе [Електронний ресурс] // Новостной портал FANS EDGE. – Режим доступу: http://fansedge.info/futbol-v-tretem-rejxe/. – Назва з екрану.
13. Талиновский Б. Х., Франкова А. В. Футбол и немцы / Б. Х. Талиновский, А. В. Франков. – К. : ООО ―Издательский Дом Украинский Медиа Холдинг‖, 2011. – 416 с.
14. Гісем О. В. Всесвітня історія. 10-11 класи: Наочний довідник / О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. – Харків : Веста, 2007. – 160 с.
15. Ера Варгаса [Електронний ресурс] // Вільна енциклопедія ―Вікіпедія‖. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Ера_Варгаса. – Назва з екрану.
16. Строганов А. И. Латинская Америка в XX веке: Пособие для вузов / А. И. Строганов. – М. : Дрофа, 2002. – 416 с.
17. Талиновский Б. Х., Франков А. В., Панкратов Е. П. Все чемпионаты мира по футболу: в 9 т. / Б. Х. Талиновский, А.В. Франков, Е. П. Панкратов. – К. : ООО ―Издательский Дом Украинский Медиа Холдинг‖, 2010. – Т.4: Все чемпионаты мира – 1974, 1978. – 224 с.
18. Адольф Дасслер [Електронний ресурс] // Вільна енциклопедія ―Вікіпедія‖. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Адольф_Дасслер. – Назва з екрану.
19. Советский энциклопедический словарь / Под ред. А. М. Прохорова, М. С. Гильярова, Е. М. Жукова и др. – М. : Советская Энциклопедия, 1980. – 1600 с.
20. Талиновский Б. Х., Франков А. В. Все чемпионаты мира по футболу: в 9 т. / Б. Х. Талиновский, А. В. Франков. – К. : ООО ―Издательский Дом Украинский Медиа Холдинг‖, 2010. – Т. 2: Все чемпионаты мира – 1954, 1958, 1962. – 224 с.
21. Талиновский Б. Х., Франков А. В. Все чемпионаты мира по футболу: в 9 т. / Б. Х. Талиновский, А. В. Франков. – К. : ООО ―Издательский Дом Украинский Медиа Холдинг‖, 2010. – Т. 3: Все чемпионаты мира – 1966, 1970. – 224 с.
Published
2021-02-22
How to Cite
Zahrebaiev , O. S. (2021). МІСЦЕ АВТОРИТАРНИХ РЕЖИМІВ В РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ФУТБОЛЬНИХ АСОЦІАЦІЙ ТА СВІТОВОГО ФУТБОЛУ. Zaporizhzhia Historical Review, 2(44), 157-162. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/1016