Concerning the concept of the Ukrainian Revolution: continuation of the discussion

Keywords: Ukrainian Revolution of 1917-1921, typology of state formations, methodology of level-componential analysis, “geopolitical revolution”

Abstract

The content of the discussion about the concept of the Ukrainian Revolution, which the author leads with the well-known domestic historian V. Soldatenko, is revealed in the article. Views on the history of the Central Rada, its leaders – M. Hrushevsky, V. Vynnychenko, D. Doroshenko and others, which V. Soldatenko describes as the developers of this concept, are concidered. The questions of the political and socio-economic content of revolutionary events are discussed. The author contradicts the point of view of V. Soldatenko, according to which the political horizons of the Ukrainian Revolution were confined to the autonomy of Ukraine as part of the Russian state, reorganized on a federal basis, and its social perspectives coincided with the Bolshevik program of socialist transformations.

References

1. Турченко Ф.Г. Як у вітчизняну історіографію повернулася Українська революція. Погляд із Запоріжжя» // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2018. – Вип. 50.
2. Солдатенко В. Українська революція: Концепція та історіографія. К., 1997.
3. Турченко Ф.Г., Кривоший Г.Ф. Магістралі та глухі кути Української революції // Українська революція: 1917-початок 1918 рр. Проблеми, пошуки, узагальнення. Запоріжжя, 1998.
4. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. Т.1. 4 березня – 9 грудня 1917 р. Т. 1. К.. 1996. ; Т. 2. К.. 1996. Т 2.
5. Український національно-визвольний рух, Березень - листопад 1917 року. Документи і матеріали. К., 2003.
6. Грушевський М. Повороту нема // Михайло Грушевський. Хто такі українці і чого вони хочуть. К.,1991.
7. Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К., 1918.
8. Нова Рада.
9. Київська земська газета.
10. Українська суспільно-політична думка в 20 столітті. Документи і матеріали. Т.1 / Упорядкували Т. Гунчак і Р. Сольчаник. Сучасність, 1983.
11. Бевз Т. Феномен «Української революції» у суспільно-політичній думці (спроба історико-політологічного аналізу) //Україна в революційних процесах перших десятиліть ХХ століття. Міжнародна науково-теоретична конференція 20-21 листопада 2007 р. Наукові дослідження. К., 2008.
12. Солдатенко В.Ф. Україна в революційну добу Історичні есе-хроніки. Т.1. Харків, 2008.
13. Солдатенко В. Ф. Українська революція. Історичний нарис. К., 1999.
14. Дорошенко Д. Історія України 117-1923рр. І том. Доба центральної ради. К., 2002.
15. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ - ХХ століття. К., 1996.
16. Грушевський М. Велике діло // Україна . 1928. № 1.
17. Христюк П. Замітки і матеріали до історії Української революції.1917-1920. Т. 1. Київ-Відень, 1921.
18. Грушевський М. Звідки пішло українство і до чого воно йде // Михайло Грушевський. Хто такі українці і чого вони хочуть. К., 1991.
19. Копиленко О. «Сто днів» Центральної Ради. К.,1992.
20. Гарчева Л. Федеративна стратегія Центральної Ради та її критики // Міжнародна конференція україністів 26-29 серпня 1996 р. Історія. Харків, 1996.
21. Грушевський М. На порозі нової України. Статті, джерельні матеріали. Нью Йорк,Львів, Київ, Торонто, Мюнхен, 1992.
22 Мартос Б. Визвольний здвиг України, Нью-Йорк, Париж, Сідней, Торонто, 1989.
23. Солдатенко В. Внесок М.С. Грушевського в концепцію української революції //УІЖ, 1996, № 5.
24. Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Про ідею українського монархізму / Ред. Я. Пеленський. Київ-Філадельфія, 1995.

25. Лисяк-Рудницький І. Четвертий Універсал і його ідеологічні попередники // Іван Лисяк-Рудницький. Історичні есе. Т. 2. К., 1994.
26. Турченко Ф. Микола Міхновський: Життя і Слово. К., 2007.
27. Міхновський М. Спадщина тиранів. К., 1917.
28. Турченко Ф. Микола Міхновський vs Михайло Грушевський та Володимир Винниченко. (Доба Центральної Ради: березень 1917-січень 1918 рр.) //Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2013. Вип. ХХХVІ.
29.Шемет С. Микола Міхновський // Хліборобська Україна. Т.V. Відень, 1924-25.
30. Міхновський М. Відношення до війни. Промова на І Українському військовому з’їзді 6 травня 1917 р. К., 1917.
31. Держархів Київської області. Ф.2793. Оп.2.Спр.748. Арк. 7-9.
32.Робітнича газета. 11 квітня 1917 р.
33. Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923 рр. І том. Доба Центральної Ради. – К., 2003.
34. Грушевський М. Спомини // Київ. 1989. №9.
35. Солдатенко В. Ф. Ідейний опонент М. Грушевського. (Полемічні заваги на полях книги Ф. Турченка «Микола
Міхновський: Життя і Слово // УІЖ. 2006. № 5.
36. Турченко Ф.Г. Утворення Центральної Ради: джерела та їх інтерпретації // УІЖ. 2006. № 2.
37. Солдатенко В. Ф. Украинский фактор в российском революционном движении // Мир истории. Электронный журнал. 2018. № 1. (http://www.historia.ru/nomer.htm).
38. Винниченко В. Відродження нації. Ч. 1. Київ-Відень, 1920.
39. Грушевський С. Якого добробуту хочуть українці своєму народові?//Великий українець. Матеріали з життя
і діяльності М.С. Грушевського. К.,1992.
40. Грушевський М. Наші завдання // Великий українець. Матеріали з життя і діяльності М.С. Грушевського.
К.,1992.
41. Христюк П. Замітки і матеріали до історії Української революції.1917-1920. Т. 2. Київ-Відень, 1921.
42. Робітнича газета . 1917- 7 червня.
43.Прицак О. У сторіччя народин М. Грушевського. // Ідеї і люди визвольних змагань 1917-1923 рр. НьюЙорк, 1918.
44 Ковалевський М. При джерелах боротьби. –Інсбрук, 1960.
45. Кононенко К. Україна і Росія. Соціально-економічні підстави української національної ідеї. 1917-1960.
Мюнхен, 1960.
46. Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923. ІІ том. Українська Держава 1918 р. К., 2002.
47. Андрієвський В. З минулого. (1917 рік на Полтавщині).Ч.2. Берлін, 1921.
48. Липинський В. Нарис програми Української хліборобської партії // Вячеслав Липинський.
Студії/Ред. Я. Пеленський. Т. 1. Історико-політична спадщина й сучасність України. Київ-Філадельфія, 1994.
49. Лотоцький О. Сторінки минулого. Ч.3. Варшава, 1934
Published
2018-10-10
How to Cite
Turchenko, F. (2018). Concerning the concept of the Ukrainian Revolution: continuation of the discussion. Zaporizhzhia Historical Review, 1(51), 13-41. https://doi.org/10.26661/swfh-2018-51-001