List of scientific and educational works of Yu. Kahanov

Monographs:

 1. Каганов Ю.О. Конструювання «радянської людини» (1953–1991): українська версія. Запоріжжя : Інтер-М, 2019. 432 с.
  Reviews: Кульчицький С. В. [Рец.]: Каганов Ю.О. Конструювання «радянської людини» (1953–1991): українська версія. Запоріжжя : Інтер-М, 2019. 432 с.  Український історичний журнал. 2019. №6 C. 206-217 ; Гнатюк О. Феноменологія «радянської людини»: роздуми над книгою Юрія Каганова. URL: http://uamoderna.com/event/yurij-kaganov-review ; Бабенко Л.Л. До питання формування національної ідентичності у радянську добу: погляд сучасного історика. Історична пам'ять. 2019. № 2(41). С. 100-103 ; Коляструк О. [Рец.]: Каганов Ю.О. Конструювання «радянської людини» (1953–1991): українська версія. Запоріжжя : Інтер-М, 2019. 432 с. Наукові записки Віницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. 2020. Вип. XXXII. C. 135-137 ; Якимович Б. До джерел ментальности сучасного пересічного українця-виборця. Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. 2020. Вип. 21. С. 374-380; Stezhko S., Vovk Yu. Homo Sovieticus identity education in the context of Soviet reality (Review: Kahanov Yu. Homo Sovieticus Identity Construction (1953 – 1991): Case of Ukraine. Zaporizhzhia: Inter-M, 2019. 432 p. Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk. Issue 17. 2020. P. 279-284 ; Шелухін В. [Рец.]: Каганов Ю. Конструювання «радянської людини» (1953–1991): українська версія. Запоріжжя : Інтер-М, 2019. 432 с. Критика. 2021. Число 1-2. С. 17 ; Чорний О. "Людина радянська" досі в українцях. URL: https://matrix-info.com/yak-konstruyuvaly-radyansku-lyudynu/
 2. Каганов Ю.О. Конструювання «радянської людини» (1953–1991): українська версія. Запоріжжя : Видавничий дім "Гельветика", 2022. 2-ге вид. 432 с.
 3. Каганов Ю. О. Опозиційний виклик: Україна і Центрально-Східна Європа 1980-х – 1991 рр. Запоріжжя : Просвіта, 2009. 252 с.
  Reviews:  Гнатюк О. [Рец.]: Юрій Каганов. Опозиційний виклик: Україна і Центрально-Східна Європа 1980-х – 1991 років. Запоріжжя: «Просвіта», 2009. Дух і Літера. 2010. № 22. С. 306-307; Задорожнюк Э.Г. Новейшие книги по ключевым событиям чехословацкой истории второй половины ХХ века (тематический обзор). Славяноведение. 2011. №1. С. 121-122.
 4. Українське суспільство в 1960–1980-х рр. Історичні нариси. Колективна монографія / Відп. ред. В. Даниленко. Київ: Інститут історії України НАН України, 2022.  959 с. (розділи: "Молодь: потенціал спротиву і державний контроль", "Вплив "ворожих радіоголосів" на українську аудиторію", "Радянський політичний анекдот", "Музика як ідеологічний інструмент".

Cource books:

 1. Турченко Ф.Г., Каганов Ю.О., Турченко Г.Ф. Історія України (1945–2021). Підручник для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра в галузі гуманітарних наук. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2021. 482 с. 
 2. Турченко Ф.Г., Каганов Ю.О., Турченко Г.Ф. Історія України (1914-1945): підручник для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра у галузі гуманітарних наук. Запоріжжя : Гельветика, 2020. 368 с.

Articles:

 1. Chura, V. & Kahanov, Yu. Chernivtsi Party apparatus and religious revival of Bukovyna at the end of the 80s – the beginning of the 90s. Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk [East European Historical Bulletin], 2022. 23, 160–170. DOI: 10.24919/2519-058X.23.258988 (Web of Science)
 2. Burenkov, V. & Kahanov, Yu. The formation of non-formal groups of nomenclature in the USSR during the 1930-ies (on the example of the Soviet party leadership in Dnipropetrovsk region). Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East European Historical Bulletin]. 2020. 14. P. 108–116. DOI: 10.24919/2519-058x.14.197183 (Web of Science)
 3. Kahanov Yu. Vision of a «New Soviet Man» in European and American historiography of the second half of the XX century. Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk [East European Historical Bulletin]. 2019. № 11. P. 202–214. DOI: 10.24919/2519-058x.11.170713 (Web of Science)
 4. Markina, I., Safonov, Y., Zhylinska, O., Gaidai, T., & Kahanov, Y. Entrepreneurship education management in the context of global changes in economy. Journal of Entrepreneurship Education, 2019. 22(6). URL: https://www.abacademies.org/articles/Entrepreneurship-education-management-1528-2651-22-6-487.pdf (Scopus)
 5. Каганов Ю. О. Теоретичні підходи і концептуалізація феномену «радянської людини». Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя. ЗНУ, 2019. Вип. 53. С. 34–41.
 6. Kahanov Yu. “Homo Sovieticus” in modern Ukrainian historiography. The Making of Modern Ukraine: Human Society in Historiographic Discourse : collective monograph. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2019. P. 128-148.
 7. Каганов Ю. О. «Діти – майбутні будівничі комунізму»: ідеологічна казуїстика шкільної освіти в Україні (1950-ті – 1991 рр.). Грані. 2018. Т. 21, №1. С. 63–77.
 8. Каганов Ю. О. «Останкінський шприц» і український глядач: вплив телебачення на формування «радянської людини» (1950-ті – 1991). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя, 2018. Вип. 50. С. 185–196.
 9. Каганов Ю. О. «Різномислення» студентів Харківського університету в 1967–1969 рр. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Історичні науки. 2018. Т. 29(68), №1. С. 8–13.
 10. Каганов Ю. О. Інакомислення молоді в УРСР 1950–1970–х рр. як виклик «ідеологічній єдності» радянського суспільства. Гілея: науковий вісник. 2018. Вип. 129. С. 50–55.
 11. Каганов Ю. О. Українське телебачення доби «перебудови» в умовах культурної травми радянського суспільства Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя, 2018. Вип. 51. С. 109–119.
 12. Каганов Ю.О. [Рец.]: Даниленко В. М. Україна в 1985-1991 рр.: остання глава радянської історії. К.: Інститут історії України НАН України. 2018. 278 с. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя, 2018. Вип. 51. С. 458-459.
 13. Каганов Ю. О. Феномен «радянської людини» 1950–1980-х рр. в сучасній українській історіографії. Історична пам’ять. 2018. №2(39). С. 43–50.
 14. Каганов Ю. О. «Радянська людина» в історіографічному дискурсі: радянська і дисидентська версії. Сумська старовина. 2018. №53. С. 22–31.
 15. Каганов Ю. О. Кіно та програмування архетипів «радянської людини» (1953–1991): українська версія. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя, 2018. Вип. 52. С. 98–106.
 16. Каганов Ю. О. Виховання «радянської людини» в Україні: КДБ проти школярів (1960–1970-ті рр.). Схід. 2017. №4 (150). С. 57–63.
 17. Каганов Ю. О. Вища школа як середовище ідеологічного виховання «нової радянської людини» в Україні (друга половина XX ст.). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя, 2017. Вип. 49. С. 21–30.
 18. Каганов Ю. О. Мова та ідеологія: радянська уніфікація VS українська ідентичність. Молода нація. Київ, 2015. Вип. 53. С. 90–113.
 19. Каганов Ю. О. Радянська преса і конструювання масової суспільної свідомості в Україні (1950–1985 рр.) Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя, 2014. Вип. 38. С. 213–225.
 20. Каганов Ю. О. «Ворожі голоси»: ідеологічне протистояння на радіохвилях у радянській Україні (друга половина XX ст.). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя, 2013. Вип. 35. C. 193–201.
 21. Каганов Ю. О. Радянські свята та обряди у контексті ідеологічної політики в Україні другої половини XX ст. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя, 2013. Вип. 36. С. 186–194.
 22. Каганов Ю. О. «Сміх крізь сльози»: радянська Україна у дзеркалі політичного анекдоту. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя, 2012. Вип. 34. С. 106–109.
 23. Каганов Ю. О. Музика як ідеологічний феномен: радянський контекст і українська версія (друга половина XX ст.). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя, 2012. Вип. 33. C. 159–164.
 24. Каганов Ю. О. Політичний анекдот у контексті спротиву офіційній ідеології в радянській Україні Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Науки: економіка, політологія, історія. Одеса, 2012. №24 (176). С. 159–167.
 25. Каганов Ю. О. Радянський мовний дискурс: політико-ідеологічні особливості та протидія. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя, 2012. Вип. 32. C. 267–272.
 26. Каганов Ю. О. Комсомол України і країн Центрально-Східної Європи в умовах кризи радянської системи. Гілея: науковий вісник. 2011. Вип. 50. С. 194–198.
 27. Каганов Ю. О. Національна ідентичність і радянська ідеологія: проблеми теоретичної концептуалізації. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя, 2011. Вип. 31. C. 35–41.
 28. Каганов Ю.О. Православний та католицький виміри антикомуністичного руху в Україні і Центрально-Східній Європі (др. пол. 80-х рр. XX ст.). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя: ЗНУ, 2011. Вип. XXX. C. 195–206.
 29. Каганов Ю.О. Компаративний підхід в історії: витоки та еволюція становлення. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя: ЗНУ, 2010. Вип. XXVIII. C. 363–371.
 30. Каганов Ю.О. Історична компаративістика крізь призму філософсько-методологічного погляду. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя: ЗНУ, 2010. Вип. XXIX. С. 250–258.
 31. Каганов Ю. О., Ясеницький О. Я. Екологічна проблема у контексті суспільно-політичної ситуації у Запорізькій області (друга половина 1980-х – 1991 рр.). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя: Просвіта, 2009. Вип. XXV. C. 135-142.
 32. Каганов Ю.О. Опозиційний потенціал інтелігенції в країнах “реального соціалізму” (70-ті – 80-ті рр. XX ст.). Молода нація: Альманах. Спецвипуск: до 70-річчя Вячеслава Чорновола. 2009. № 50. С. 230–237.
 33. Каганов Ю.О. Український опозиційний рух 70–80-х рр. XХ ст. в європейському вимірі: історіографічний аналіз. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Запоріжжя: ЗНУ, 2009. Вип. XXVII. С. 375–382.
 34. Каганов Ю. О. Екологічний вимір опозиційного руху в Україні і країнах Центрально-Східної Європи (друга половина 1980-х – 1991): компаративний аналіз Гілея (науковий вісник). К., 2008. Вип. 13. С. 101–120.
 35. Каганов Ю. О. Проблема освіти в контексті молодіжного опозиційного руху: досвід України та країн Центрально-Східної Європи (80-ті рр. XX ст. – 1991 р.) Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Історія. Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. Вип. 1. С. 186–196.
 36. Каганов Ю. О. Робітничий та профспілковий рух як складова опозиційної боротьби в Україні і країнах Центрально-Східної Європи (1980-ті – 1991 рр.): компаративний підхід. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Запоріжжя : Просвіта, 2008. Вип. XXII. С. 142–157.
 37. Каганов Ю. О. Участь молоді в опозиційному русі в Україні та країнах Центрально-Східної Європи (др. пол. 1980-х – 1991 рр.): компаративний аналіз. Південний архів: Історичні науки. Херсон : Вид-во ХДУ, 2008. Вип. XXVIII–XXIX. С. 68–82.
 38. Каганов Ю. О. Український гельсінкський рух на тлі опозиційної боротьби в країнах Центрально-Східної Європи (1976–1991 рр). Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Запоріжжя : Просвіта, 2008. Вип. XXIV. С. 218–230.
 39. Каганов Ю. О. Релігійний чинник в контексті опозиційного руху в Центрально-Східній Європі (друга половина XX ст.). Історична панорама: Зб. наук. статей Чернівецького національного університету. Чернівці : Рута, 2007. С. 60–88.
 40. Каганов Ю. О. Інтелігенція регіону Центрально-Східної Європи в 70–80-ті рр. XX ст.: ґенеза опозиційності. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Запоріжжя : Просвіта, 2007. Вип. XXI. С. 255–263.
 41. Каганов Ю. О. Опозиційний рух в Україні і Польщі в контексті суспільно-політичних трансформацій (70–80-ті рр. XX ст.): компаративний аналіз. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Запоріжжя : ЗНУ, 2006. Вип. XX. С. 283–294.
 42. Каганов Ю. О. Центрально-Східна Європа як історичний регіон: зміст та еволюція концепції. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Запоріжжя : Просвіта, 2005. Вип. XIX. С. 333–341
 43. Каганов Ю.О. Національно-визвольний рух в Україні і Литві: загальна модель чи регіональна специфіка? Література та культура Полісся. Історичні та культурологічні процеси на Поліссі та в Україні (XIX – XX ст.) / Відп. ред Г.В. Самойленко. Ніжин: НДПУ, 2003. С. 107-115.

Conferences:

 1. Каганов Ю.О. Система підготовки докторів філософії у Запорізькому національному університеті. Підготовка докторів філософії (PhD) у Запорізькому національному університеті : навчально-методичний посібник. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. С. 8-20.
 2. Каганов Ю. О. «Новояз» у контексті ідеологічної політики в Україні радянської доби. VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. Черкаси, 2013. С. 296–300.
 3. Каганов Ю.О. Регіональні особливості формування української національної ідентичності (кінець XX – поч. XXI ст.). Каразінські читання (історичні науки). Тези доповідей 65-ї міжнародної наукової конференції (м. Харків, 20 квітня 2012 р.). Харків : ХНУ імені В. Каразіна, 2012. С. 291–292.
 4. The Youth of Ukraine and Countries of Central-Eastern Europe in the struggle for democracy (1980’s – 1991). Materiały II Konferencji stypendystów Programu Stypendialnego Rządu Polskiego dla Młodych Naukowców. Miedzy wyobrażoną a polityczną wspólnotą. Warszawa, 11 maja 2011. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2011. C. 85-90.
 5. Каганов Ю. О. Теоретичні аспекти історичної компаративістики. Українська історична наука на сучасному етапі розвитку: Доповіді та повідомлення II Міжнародного наукового конгресу українських істориків: У 4 т. Кам’янець-Подільський, 2006. Т. 2. С. 208–213.
 6. Каганов Ю. О. Теоретические проблемы изучения трансформационных процессов в Центрально-Восточной Европе (вторая половина 1980-х – первая половина 1990-х гг.). Актуальные проблемы современной науки: Труды 1-го Международного форума. Гуманитарные науки. Ч. 39. История. Самара, 2005. С. 48–51.
 7. Каганов Ю. О. Історична компаративістика: проблема термінології. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта-2005”. Дніпропетровськ : Освіта і наука, 2005. С. 33–36.
 8. Каганов Ю. О. Сучасні світові тенденції розвитку історичної компаративістики. Збірник матеріалів наукової конференції студентів, аспірантів, молодих вчених 2004 г. Запоріжжя : ЗДУ, 2004. С. 305–311.
 9. Каганов Ю. О. Компаративістика в історичних дослідженнях. Сборник материалов научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 2003 г. Запорожье : ЗГУ, 2003. С. 29–33.

Didactic toolkit:

 1. Підготовка докторів філософії (PhD) у Запорізькому національному університеті: навчально-методичний посібник / В. І. Меняйло, Ю. О. Каганов, К. Г. Сіріньок-Долгарьова [та ін.] ; вступ. М.О. Фролов. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. 152 с. 
 2. Каганов Ю.О. Компаративістика: навчальний посібник для студентів напрямів підготовки «історія», «країнознавство». Запоріжжя: ЗНУ, 2013. 172 с. (гриф МОН України)
 3. Каганов Ю.О., Гвоздик В.С. Історія України: навчальний посібник для студентів факультету соціології та управління (напрями підготовки “соціологія”, “політологія”) і факультету іноземної філології. Запоріжжя: ЗНУ, 2011. 124 с.
 4. Каганов Ю.О. Актуальні проблеми історії України: методичні рекомендації для студентів історичного факультету спеціальності “історія”. Запоріжжя: ЗНУ, 2011.  48 с.
 5. Каганов Ю.О. Суспільно-політичний рух в Україні (XIX – початок XXI ст.): Методичні рекомендації для студентів історичного факультету напряму підготовки “історія”, професійного спрямування “історія”. Запоріжжя: ЗНУ, 2009.  52 с.
 6. Федір Турченко: біобібліографічний покажчик / В.Г. Ткаченко, Ю.О. Каганов (уклад.).  Запоріжжя: ЗНУ, 2007. 68 с.