Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

НовиниВипуск 9

Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: ЗДУ, 2000. – Вип. ІХ.

Історія України

Брехуненко В.А. Козацькі рухи в Україні кінця ХVI – першої половини XVII ст. і донські козаки 6

Леп’явко С.А. Князь Михайло Вишневецький, староста черкаський, канівський і любецький, перший «найвищий справця» козацького реєстру 12

Плецький С.Ф. Охорона кордонів Військом Запорізьким взимку 1773-1774 років 19

Бойко А.В. Джерела до історії Турбаївського повстання у фондах РДАДА 25

Шейко О.С. Деякі аспекти соціалізації Запорозького козацтва 32

Турченко Ф.Г. Микола Міхновський: дитинство та юність 36

Геращенко Т.С. Микола Міхновський в спогадах і оцінках його сучасників 54

Пальченкова В.М. Микола Міхновський і харківський тижневик «СНІП» 70

Капустян Г.Т. Перший акт сільської трагедії 77

Пиріг О.А. Роль держави у відродженні ринкових відносин в період непу 87

Ігнатуша О.М. До питання про становище православних конфесій на Півдні України в 20–30-х рр. ХХ ст. (соціально-політичний аспект) 98

Орлянський В.С. Причини антисемітизму в Україні в 1920-1930-і роки і форми його прояву 122

Цокур Є.Г. Проблеми реабілітації жертв політичних репресій в Україні у другій половині 50-х років 132

Огаренко В.М. Передумови и початок формування недержавного сектора вищої школи в Україні 138

Всесвітня історія

Нестеренко Л.О. Характер та значення раннього етапу розвитку абсолютизму в Західній Європі 147

Мороко В.М. Національне питання в ідейно-теоретичній діяльності російської соціалістичної еміграції 156

Давлєтов О.Р. Перехід НСДАП до легальних форм боротьби за владу у Веймарській Республіці (1924-1933 рр.) 170

Казакова О.М.Ганс Франк: штрихи до історичного портрету нацистського злочинця 179

Додонов О.Ф. Ріст невдоволення робітників діяльністю «приручених» профспілок у 60–80-ті роки 185

Археологія

Петрунь В.Ф. Кварцин, кварциты и кварцитовые породы в первобытной технике порожистого Поднепровья и других регионов Украины 194

Тубольцев О.В. Опыт моделирования развития скотоводства по материалам памятников Сурской культуры 202

Кислый А.Е. Каменская культура Восточного Крыма 206

Ельников М.В. К вопросу о салтовских элементах периода развитого и позднего средневековья в Нижнеднепровском регионе 229

Андрух С.И. О некоторых особенностях погребально-поминальной практики на скифском могильнике Мамай-Гора 238

Шаповалов Г.І. Про кораблевидні кресала Х – ХVIII ст. 244

Copyright © 2014 Запорізький національний університет