Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

НовиниВипуск 8

Вип. VIII

Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. - Запоріжжя: Тандем-У, 1999. - Вип. VIII. - 279 с.


Адміністративний устрій та самоврядування України ХХ століття

Кривоший Г.Ф. Самоорганізація українського суспільства і процес державотворення за часів Української революції 1917- початку 1918 р. 3

Старух О.В. Деякі проблеми формування та діяльності міського самоврядування в Україні за доби Центральної Ради 11

Ігнатуша О.М. Адміністративний устрій ранньої Української автокефальної православної церкви (1921) 17

Шугальова І.М. Адміністративно-територіальний устрій українських єпархій на початку ХХ століття 32

Орлянський В.С. Єврейське національне районування в Україні у 1920- і роки 35

Чоп В.М. Проблема місцевого самоврядування в ідеології та політичній практиці махновського руху (1917-1921 рр.) 39

Чистов М.О. Місце КНС в системі самоврядування в Україні у 1920-1925 рр. 46

Бондар В.О. Структура та повноваження органів міліції на селі в 20-ті роки ХХ ст. 49

Міхеєва О.К. Вирішення організаційного питання в міліції Донбасу протягом років НЕПу 54

Капустян Г.Т. Селянство і місцева влада в Україні в 20-і роки ХХ ст. 60

Святець Ю.А. Адміністративно-територіальна реформа України в роки нової економічної політики 67

Ізюмов В.І. Проблема Української державності у 20-і роки ХХ ст. (історіософічний та політологічний аспекти) 71

Лавренко Н.М. Вибори місцевих органів влади на селі у 1920-і роки 78

Кривко І.М. Земельні громади 20-х років: селянське самоврядування під контролем адміністративної системи 82

Резнікова В.В., Добреля Л.П. Здійснення переходу до нової структури місцевих органів влади на Харківщині в умовах реформи адміністративно-територіального поділу України 1923-1926 рр. 86

Обидьонова О.В. Національне районування в Донбасі в 20-30-ті роки ХХ століття 91

Крылов Н.В. Административно-территориальное устройство Запорожской области: 1917-1999 гг. 95

Нікольский В.М. Органи місцевої влади Донеччини в умовах масових політичних репресій 1937-1938 рр. 103

Панченко П.П., Падалка С.С. Зміни в адміністративно-територіальному поділі України, 40-80-і рр. ХХ ст. 108

Кригульска Т.Б. Конституційні засади сучасного територіального устрою України 118

Історіографія і джерела з історії адміністративного устрою та самоврядування України ХVII-ХX століття

Шаповалов Г.І. Якір в українській геральдиці ХVII- ХVIII століття 123

Ринсевич В.П. Джерела до судового устрою Гетьманщини наприкінці ХVII – на початку ХVIII ст. за колекцією О.Лазаревського 126

Гречило А. Геральдичні традиції місцевого самоврядування Лівобережжя та їх відродження: на прикладі символіки міста Переяслава 130

Бондаренко І.В. Топографічні описи намісництв і губерній кінця ХVIII ст. як джерело для вивчення адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Лівобережної і Слобідської України 135

Маслак В.І. Адміністративний устрій держави Богдана Хмельницького (до історіографії проблеми) 142

Пінчук Ю. Топографічні описи намісництв кінця ХVIII ст. як джерело з історії адміністративно-територіального устрою України 146

Бойко А.В. Рух фондоутворення документів з соціально-економічної історії Південної України останньої чверті ХVIII століття до вищих органів влади російської держави 149

Теоретичні проблеми адміністративного устрою та самоврядування

Головко С.Г. Профспілки у системі місцевого самоврядування (досвід Великої Британії) 163

Воронкова В.Г. Местное самоуправление в посттоталитарном обществе: теоретические основы и проблемы организации 166

Жадько В.А. Традиція як правовий самоврядувальний, суспільний та індивідуальний фактор громадського життя 171

Додонов Р.О. До питання про критерії адміністративно-територіального розподілу в Україні 179

Таран В.О. Суб’єкт територіально-регіональної ідеології та її сутність 186

Шереметьєва О.І. Роль органів місцевого самоврядування в реорганізаціі АПК на рівні району 197

Шульга М.А. Теоретичні засади місцевого самоврядування 200

Бех В.П. Саморегуляція соціального організму країни як об’єктивна основа децентралізації державної влади 210

Чмихова В.І. Діяльність Верховної Ради України в умовах незалежності 221

Березовський В.П. Місцеве самоврядування: сучасна ситуація та перспективи розвитку 227

Історія козацтва

Брехуненко В. Севрюки і зародження донського та волзького козацтв 231

Чучман Х.Ю. Українське козацтво в оцінці М. Драгоманова 237

Гузар С.П. Ідея козацтва в “Книгах буття українскького народу” та поетичній творчості Миколи Костомарова 242

Ісмайлова С.І. Руйнація господарської спадщини Запорізького краю в 50-і роки ХХ ст. 247

Капустян Г.Т. Куруківська битва в історичній пам’яті українського народу 254

Каюк С.М. Задунайська Січ: спроби запорожців продовжити свою історію за межами первісної території 255

Каюк Д.Г. Нобілітація запорізької старшини наприкінці ХVIII – початку ХIХ ст. 259

Пінчук Ю.А. Микола Костомаров як історик козацтва 264

Сaрбей В.Г. Академік О.І. Левицький про спорудження у Києві пам’ятника Богдану Хмельницькому 265

Шапошникова І.Ф. З минулого у вічність 269

Сухих Л.А. Анатолій Мелес. Прагнення Запорізької Січі до церковної автономії 273

Copyright © 2014 Запорізький національний університет