Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

Новини
Випуск 52 (2018)

Вип. 52

Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2018. – Вип. 52.

Scholarly Works of the Faculty of History, Zaporizhzhia National University. – Zaporizhzhia : ZNU, 2018. – Vol. 52.

Copyright © 2014 Запорізький національний університет