Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

НовиниВипуск 5

Вип. V

Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 1999. – Вип. V.


ЗМІСТ


Давня та нова історія України

Вирський Д. С. До питання про вплив діяльності кн. М. Л. Глинського на формування політичної культури українського суспільства XVI-XVII cт.

Анісімов К. В. Проблеми розбудови козацько-гетьманської держави Зіновія Богдана Хмельницького в англоамериканській історіографії.

Плецький С. Ф. Становлення прикордонної служби запорізького козацтва.

Шпитальов Г. Г. Зимова прикордонно-сторожова служба Запорізького війська в ході російсько-турецької війни 1768-1774 рр.

Ходоровський М. Д. Діяльність львівського реформаторського масонства та його зв’язки з українськими просвітителями (кінець XVIII – початок XIX ст.)

Пальченкова В. М. Діяльність української інтелігенції в Харківському товаристві поширення в народі грамотності

Марутян Р. Р. Просвітницька діяльність М. О. Каришева.

Шиханов Р. Б. Внесок біржових комітетів Південної України у розвиток комерційної освіти.

Новітня історія України

Савченко О. І. “Нова доба” Володимира Винниченка

Гвоздик В. С. Участь українських політичних партій в муніципальній кампанії на Півдні України в 1917 р.

Кривко І. М. Боротьба навколо сільських бюджетів у 1920-ті роки (до історії земгромад Південної України).

Жижкова Т. В. Державна політика щодо протестантського сектантства у 20-30-ті роки ХХ ст. в Україні.

Полякова Л. І. Проблеми розвитку поселенської структури Півдня України 60-80-х років ХХ ст.

Всесвітня історія

Малеваный А. М. Из истории раннего христианства (об Арии и арианстве).

Духновская О. Н. Роль личности Генриха VIII Тюдора в становлении абсолютизма в Англии.

Нестеренко Л. О. Французька реформація: характер та етапи розвитку.

Бирюлев И. М. ЦКБ-29 НКВД СССР.

Допоміжні історичні дисципліни

Князьков Ю. П. Топоним «Ольшье» («Олешье») в летописных сообщениях о битве на р. Калке 1223 г.

Ковальська-Павелко І. М. Історіографія проблеми «Колокол» О. Герцена – позацензурне видання середини ХІХ ст.

Белик Н. А. Несколько страниц из петербургского периода в творчестве А. Я. Ефименко.

Андрєєв В. М. Про походження історіографічних зацікавлень Дмитра Дорошенка (З історії державницького напряму в українській історичній науці).

Література та історія

Шевченко В. Ф. Душа тисячоліть шукає себе в слові.

Заболотня О. В. Особливості художнього осмислення минувшини в романах Дмитра Міщенка.

Демченко В. М. Образ літописця Нестора в романі Р. Іванченко “Гнів Перуна”.

Горбач Н. В. Майстерність портретно-психологічної характеристики Івана Виговського (за романом Ю. Мушкетика “На брата брат”).

Снігур Л. П. Історичний та художній час у дилогії В. Шевчука “Син волі” та “Терновий світ”.

Костецька Л. О. Історична доба і письменник.

Стадніченко О. О. Над сторінками історії літературного руху на Запоріжжі.

Турган О. Д. Універсалія дому в драматургії Лесі Українки.

Сергєєва Н. В. Своєрідність поетики Богдана Ігоря Антоновича.

Поліщук Я. О. Модус історизму у літературі початку ХХ ст.© Запорізький національний університет
Copyright © 2014 Запорізький національний університет