Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

НовиниВипуск 42 (2015)

Вип. 42
В оформленні обкладинки використано репродукцію картини
художника Олега Вороніна "Пейзаж забутого часу"

Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя: ЗНУ, 2015. — Вип. 42. — 348 с.

Scholarly Works of the Faculty of History, Zaporizhzhya National University. – Zaporizhzhya : ZNU, 2015. – Issue 42. – 348 p.

ЗМІСТ

CONTENTS

Новітня історія України

Герасимов Т. Ю. Гайсин у Першій світовій війні (1914–1917 рр.): деякі аспекти повсякденного життя міста

Седляр А. В. Вибори до Всеросійських установчих зборів у Житомирі (1917 р.)

Попов В. Ж. Соціальний реванш на побутовому рівні в період громадянської війни 1917-1920 рр. в Україні

Коноваленко Г. Б. Державотворчі та політичні процеси доби Гетьманату Павла Скоропадського

Галатир В. В. Продовольча криза та спроби її подолання місцевими адміністраціями на Правобережжі в добу Гетьманату П. Скоропадського

Потапов О. М. Діяльність Київської міської думи у сфері розвитку громадського транспорту за часів Української держави гетьмана П. Скоропадського

Вітюк О. О. Реалізація органами місцевого самоврядування земельної реформи на Поділлі в добу Директорії УНР у 1919 р.: соціально-правовий аспект

Глібіщук М. В. Політика “воєнного комунізму”: фінансовий аспект

Цепков Д. О. Структура Харківського губернського відділу народної освіти у 1919-1921 роках

Прилуцька Л. А. Особливості діяльності бірж праці в роки непу в УСРР

Скубій І. В. Дефіцит товарів в Харкові в умовах згортання торгівлі в роки непу

Тарасенко Л. Б. Прояви корупції та хабарництва в українському селі в роки нової економічної політики (на прикладі селянських господарств Донбасу)

Гілязетдінов Р. Н. Діяльність Центрального статистичного управління УСРР для потреб народного господарства

Букрєєв Т. Б. Боротьба з дитячою безпритульністю та бездоглядністю у першій половині 20-х років ХХ ст. на Півдні України (за матеріалами Херсонщини)

Гуменний С. Л. Нелегальні міграції на українському відрізку радянсько-польського кордону у 20–30-х рр. ХХ століття

Скакальська І. Б. Громадський потенціал української інтелігенції Західної Волині (1921-1939 рр.)

Мартинюк Я. М. Підтримка освіти та медицини органами територіального самоврядування на Волині у міжвоєнний період

Лукашів В. Я. Господарська та кооперативна діяльність “Товариства ім. М. Качковського” в Східній Галичині у міжвоєнний період

Оліцький В. О. Радянська репресивна політика 1920–30-х рр. щодо церковних діячів (на прикладі священика Сумщини М.О. Гонтаровського)

Оніпко Т. В. Книговидавнича діяльність вітчизняної споживчої кооперації в 20-ті роки ХХ ст.

Грушева Т. В., Сахно О. В. Основні напрямки діяльності Всеукраїнського фотокіноуправління (1922-1930 рр.)

Твердовський А. Ю. Проблема типології українського націоналізму 1920–1950-х рр.

Попов О. М. Стрілецька дивізія Робітничо-селянської Червоної армії у 1941 році: Зміна штатів

Гандрабура Н. Я. Нацистська податкова політика в окупованому українському селі (1941–1944 рр.)

Ковальчук І. В. Керівництво підпілля обох ОУН на Житомирщині у період нацистської окупації: персональний склад і соціально-політичний портрет

Сурмач О. І. Діяльність митрополита А. Шептицького в роки німецької окупації

Тішин О. В. Агітаційно-пропагандистська діяльність німецької окупаційної адміністрації на території південно-східних областей України

Спудка І. М., Турчина Л. В. Шкільний процес як засіб формування підлеглих Третього Рейху (на прикладі м. Запоріжжя)

Мосорко М. І. Суспільно-політичні настрої в середовищі польського населення Галичини періоду нацистської окупації (1941–1944 рр.)

Нестеренко Л. О. Остарбайтери Чернігівщини: вербування, умови праці на чужині та життя після повернення

Третяк В. Л. Кореспонденти часопису 1-го українського фронту “За честь Батьківщини”. 1942–1945 рр. (на матеріалах фондової колекції Меморіального комплексу “Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.”)

Штейнле О. Ф. Запорізька “партійна група”. Нестворений клан другої половини 1940–1980-х років

Очеретяний В. В. Арешт та слідство над М.А. Славинським (серпень-листопад 1945 року)

Кузьменко А. В. Висвітлення проблематики досліджень з історії України кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. у наукових студіях першої половини ХХ ст.

Дзятковский А. В. Северо-Крымский канал: история и проекты строительства

Марчук O. A. Забезпечення загальноосвітніх шкіл вчителями в період хрущовської “відлиги” (перша половина 1960-х рр. ХХ ст.)

Кіндрачук Н. М. Заборона національних мотивів в українському кіномистецтві 60-х – поч. 70-х рр. ХХ ст.

Майборода О. Л. Соціальна сфера волинського села у 1960-1980-х рр.

Турченко Ф. Г. Історична пам'ять і політика пам’яті на Запоріжжі (1991-2015 рр.)

Михайлов В. В. Український неформальний рух і влада на Херсонщині у другій половині 1980-х – 1991 рр.

Шауренко А. В. Проблеми та перспективи розвитку сільської медицини 1991-2005 рр. (на прикладі Вінницької, Кіровоградської,Черкаської областей)

Ширай В. В. Діяльність органів державної влади України щодо правового забезпечення репатріації кримських татар у 1991-2004 рр.

Всесвітня історія

Кукоба Л. І. Храмове господарство на Делосі (IV – III ст. до Р. Х.)

Охріменко О. С. Міста у суспільно-політичному житті Англії ХІ-ХІІІ ст.

Андрусяк Я. Я. Роль та функції органів станового представництва у чеських землях за правління династії Ягеллонів (1471–1526 рр.)

Дорофеев Д. В. Ратификация конституции США 1787 г. в штате Нью-Йорк: внешнеполитическая проблематика

Прищепа Т. М. Підготовка болгарських військових кадрів у навчальних закладах Російської імперії 1878-1915 рр.

Люта С. С. Еволюція національної самоідентифікації Карла Густава Маннергейма та її вплив на формування системи його політичних переконань

Черняєв В. С. Військово-морські питання на Паризькій мирний конференції

Ворон О. П. Проблема гендерної рівності у чехословацькому суспільстві періоду Першої республіки

Корочанська А. О. “Європейська єдність” та шліхи її реалізації: основні підходи під час першого Пан’європейського конгресу 1926 р. (на матеріалах Російського державного військового архіву)

Іванов В. О. Німецько-фінляндські взаємини у 1940-1941 рр. та створення “північної гілки країн “Вісі”

Філіпчук І. В. Формування демократичних настроїв у чехословацькому суспільстві в кінці 50-х – початку 60-х років ХХ ст.: інтелектуальний чинник

Samoylenko N. I. Social historyisues of Bulgaria in the Ukrainian histirians’ interpretation (the mid 1950s – the mid 1980s)

Матлай Л. С. Членство Іспанії в Організації Об'єднаних Націй (1955-2015 рр.)

Глазов Д. В. Політика мультикультуралізму: досвід європейських країн

Солошенко В. В. Особливості мультикультурного розвитку Федеративної республіки Німеччина

Ціватий В. Г. США – Європа: зовнішньополітичні історичні поступи та інституціонально-дипломатичний діалог (XVIII-XXI століття)

Іваненко В. А. Витоки геостратегічних поглядів та початок політичної кар’єри З. Бжезінського

Покляцька В. В. США та СРСР очима один одного: нові акценти в офіційній риториці наддержав в умовах налагодження американсько-радянського діалогу (1985-1991 рр.)

Корнієнко Н. В. Політика США щодо незалежної України: спроби періодизації

Заболотна М. В. Політика США щодо неофіційно визнаних ядерних держав (середина ХХ ст. – 2015 р.)

Величенко О. О. Участь Соціал-демократичної партії Німеччини у виборах до місцевих представницьких органів влади та у формуванні земельних органів самоврядування (1945–1947 рр.)

Годлевська В. Ю. Промисловий розвиток Іспанії в умовах консолідації демократичних засад (1982-1996 рр.)

Грицай С. Я. Роль міжнародних організацій в процесі модернізації соціальної політики Російської Федерації (1991-2011 рр.)

Потапова О. Б. Наслідки “радянської наддержавності” для Росії на початку 90-х років ХХ ст.

Наукова хроніка

Бессонова М. М., Маклюк О. М. Ментальні кордони та стереотипи: Схід і Захід – разом?
Огляд результатів дослідницького проекту «По той бік Дніпра....»

Гуржій О. І. [Рец.]: Синявська Л. І. Важка промисловість Сходу і Півдня України під час Першої світової війни. – К. : ПП Лисенко М. М., 2014. – 476 с.

НАШІ АВТОРИ

Кінцевий титул

Copyright © 2014 Запорізький національний університет