Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

НовиниВипуск 4

Вип. IV.

Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 1998. – Вип. IV. – 220 с.


ЗМІСТ


Давня та нова історія України

Кривоший О. П. Жінка і українське православ'я ХVI – першої половини XVII ст.

Мільчев В. І. Болгарський народ у політиці Австрійської імперії наприкінці XVII – на початку XVIII століття: про причини початку переселення болгар на Україну.

Бойко А. В. Матеріали до історії родини Остроградських.

Лільо І. М. Фінансові аспекти освітньої та доброчинної діяльності Львівської ради у першій половині ХVIII ст.

Рощина Л. М. Соціальне становище Задунайської Січі на початку ХІХ ст. та повернення задунайців у межі Російської держави у 1828 р.

Чучман Х. Ю. Контакти соціалістів Литви та Галичини в останній чверті ХІХ ст.

Новітня історія України

Павловський Б. С. До питання про часопис для сектантів "Рассвет".

Кривоший Г. Ф. Українське селянство в національно-демократичній революції 1917 – початку 1918 років.

Турчина Л. В. М.Хвильовий в умовах утвердження тоталітарного ладу.

Кривко І. М. Общинне землекористування очима радянської влади: критика методики обстеження земгромад 1927 року.

Вагіна О. М. Студенти-українці в еміграції в європейських країнах (1918-1939 рр.)

Всесвітня історія

Мальшина Е. В. Административная система майяских государств в испанской историографии XVI–XVII вв.

Андрєєва С. С. До питання про запорозько-татарські взаємини періоду Нової Січі.

Кокошинский А. Н. Восстановление судоходства в Азово-Черноморском бассейне на завершающем этапе Великой Отечественной войны.

Бессонова М. М. До питання про висвітлення східноєвропейської політики США 1989-1990 рр. в зарубіжній історіографії.

Шевчук С. П. Діяльність Центрального статистичного комітету Росії зі збору даних про археологічні пам'ятки Запоріжжя у другій половині ХІХ ст.

Андрух С. И. Случайные находки скифского времени у с. Великая Знаменка.

Колтухов С. Г., Тощев Г. Н. Курган эпохи бронзы у села Просторное в Крыму.

Иванова С. В., Цимиданов В. В. Погребения с топорами в ямной культуре северо-западного Причерноморья.

Пустовалов С. Ж. Многослойное городище на о. Малая Хортица (Байда).

Кобалия Д. Р. Проблема кремневого инвентаря в украинском энеолитоведении (историографический обзор).

Олійник О. Л, Шмирко С. В. Знахідка решток викопних ссавців в акваторії Дніпра.

Огляди та рецензії

Самойлов Ф. О. Важливий внесок в розвиток вітчизняної історичної науки.

Пустовалов С. Ж. С.Г.Колтухов А.Е. Кислый, Г.Н.Тощев. Курганные древности Крыма. – Запорожье, 1994. – Вып.1; С.Г.Колтухов, Г.Н.Тощев. Курганные древности Крыма. – Запорожье, 1998. – Вып. II.

Copyright © 2014 Запорізький національний університет