Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

НовиниВипуск 33

Вип. XXXIII

Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя: ЗНУ, 2012. — Вип. XXXIII. — 324 с.

ЗМІСТ

СОДЕРЖАНИЕ

CONTENTS


Давня та нова історія України

Скрипченко Н. А. Історія фамільного архіву Кочубеїв (ІІ половина XVII ст. – 1785 р.)

Бороденко О. А. Розпуста як прояв девіантної поведінки самотніх жінок Гетьманщини XVIII століття

Задесенець Я. М. Адмірал М. С. Мордвінов – флотоводець російсько-турецької війни 1787–1791 рр.

Черемісін О. В. Фінанси міського самоврядування Південної України кінця XVIII – початку XX століть

Кругляк М. Е. “Питання статі” у житті студентства підросійської України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Бойко Я. В. Заселення Тавриди східними слов’янами у другій половині XІX – на початку XX ст.

Новітня історія України

Фролов М. О. Сталін, Україна і українці до жовтня 1917 року. Від теорії до практики

Турченко Г. Ф., Ядловська О. С. Діяльність загальноросійських політичних партій та організацій у південноукраїнському регіоні в умовах Центральної Ради.

Поплавський О. О. Репресії і терор як основа більшовицької влади в новостворених Радянських республіках Півдня України на початку 1918 р.

Бондаренко В. Г. Особливості вільнокозацького руху у 1919-1923 рр.

Оніпко Т. В. Вплив держави на кадрову політику вітчизняної споживчої кооперації в 20-30-і роки ХХ ст.

Захожай З. В. Молодь Східної Галичини в радянсько-польському протистоянні

Іванова Т. Ю. Етнополітика більшовиків та її реалізація на території південних регіонів УРСР в міжвоєнний період

Романець Н. Р. Репресії проти «колишніх куркулів»

Щетніков В. П., Чабан Ю. О. Проблема вивезення культурних цінностей з Трансністрії у 1941–1944 рр. та їх повернення у післявоєнний період.

Левченко Ю. І. Грошові системи на території України під час окупації (1941-1944 рр.)

Главацький М. В. Діяльність органів окупаційної влади генеральної області «Київ» в 1941-1944 рр.: правові норми та соціально-трудова сфера

Іванов С. С. Радянський рух опору на території Острожчини в роки німецької окупації (1941–1944 рр.)

Спудка І. М., Турчина Л. В. Діяльність наукових установ часів окупації на території рейхскомісаріату «Україна»

Щур Ю. І. Похідні групи ОУН на території Запорізької області

Стародубець Г. М. Партійна номенклатура Волинської області в 1944-1945 роках

Сеньків М. В. Соціально-політичні передумови суцільної колективізації західноукраїнського села (1944–1947 рр.)

Штейнле О. Ф. Бюро ЦК Компартії України в 1952-1953 рр.: персональний склад

Каганов Ю. О. Музика як ідеологічний феномен: радянський контекст і українська версія (друга половина XX ст.)

Михайлов В. В. Неформальний громадсько-політичний рух на Миколаївщині наприкінці 80-х – поч. 90-х років ХХ ст.

Андрющенко Е. С. Правові наслідки радикальної діяльності українських націоналістичних організацій (1991–2001 рр.)

Мороко В. В. Партія Регіонів: від опозиційної діяльності до асиміляції влади (2005–2010 рр.)

Всесвітня історія та міжнародні відносини

Ціватий В. Г. Теорія і практика дипломатії європейських держав раннього нового часу (ХVІ-ХVІІІ ст.): інституціональний аспект

Тарасюта К. С. Релігійна політика Наполеона Бонапарта в Іспанії (1808-1814 рр.)

Клим’юк У. Б. Польське питання в політиці Австро-Угорщини та Німеччини на початку Першої світової війни

Мальшина К. В. Діяльність провінційного уряду Словенії з управління збройними силами на рубежі 1918/1919 рр.

Заплітний Д. В. Соціально-економічні чинники сербохорватських відносин у Королівстві СХС (1918-1929 рр.)

Івашко Ю. В. Національно-політичні сили білоруських земель (грудень 1918 – січень 1919 рр.)

Крутько C. О. Політика Великої Британії щодо СРСР під час радянсько-фінської війни (листопад 1939 – березень 1940 рр.)

Задорожнюк Е. Г. Словацькі католики і Чехословацька держава у післясерпневе двадцятиліття. 1969-1989 рр.

Клочак О. З. Глобальна трансформація та її вплив на зміни основних напрямів зовнішньої політики Республіки Польща після 1989 року

Курьянович А. В. Особливості депутатської діяльності О. Г. Лукашенка у Верховній Раді Бєларусі ХII скликання (1990-1994)

Матлай Л. С. Ана Паласіо – глава іспанської дипломатії (2002-2004 рр.)

Космина В. Г. Утворення СЕЛАК – новий етап в історії латиноамериканської цивілізації

Ладний Ю. А. Зовнішня політика Президента США Дж. У. Буша (2001-2009 рр.) та її вплив на архітектоніку міжнародних відносин: інституціональний вимір

Нечаюк І. О. «Євроскептицизм» в контексті поглиблення європейської інтеграції та внутрішнього реформування на початку ХХІ сторіччя

Історіографія. Джерелознавство

Турченко Ф. Г. Борис Крупницький: повернення в Україну

Іваницька С. Г. Олександр Олександрович Русов у індивідуальних згадках та колективній пам’яті представників української ліберально-народницької еліти початку ХХ ст.

Звагельський В. Б. Історико-географічні проблеми у дослідженнях походу Ольговичів навесні 1185 р. (історіографічний аспект).

Івлєва Я. А. Картографічні джерела з історії таврійських духоборів і молокан у першій половині ХІХ ст.

Мільчев В. І. Соціальна історія запорозького козацтва доби Нової Січі у дослідженнях вітчизняних істориків-археографів другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Петренко І. М. Єлизавета Милорадович (1832-1890) в українському суспільно-політичному русі (до історіографії проблеми)

Руденко А. С. П. Я. Дорошенко як дослідник та популяризатор історичної спадщини козацько-старшинських родів

Білоус Е. В. Партійно-радянська номенклатура західних областей України у перші повоєнні роки (історіографія проблеми)

Маклюк О. М. Меморіальне законодавство в країнах Європи: проблема регулювання історичної пам'яті

Наумова І. Б. Проблеми історичної пам’яті в сучасних українських дослідженнях: історіографічний аспект


НАШІ АВТОРИ


©
Запорізький національний університет
Copyright © 2014 Запорізький національний університет