Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

НовиниВипуск 25

Вип. XXV.
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2009. – Вип. XXV. – 252 c.

В основу XXV випуску фахового видання покладено матеріали, представлені на Міжнародній науково-практичній конференції “Запоріжжя – минуле і сьогодення. Перспективи та пріоритети розвитку” (січень 2009 р.), присвяченій 70-річчю Запорізької області.

ЗМІСТ

Запорізький регіон у новітню добу

Турченко Г. Ф. Запорізький край за доби Центральної Ради.

Гвоздик В. С. Політична боротьба у Запорізькому регіоні у період національної революції (1917- початок 1918 рр.)

Бондаренко В. Г. Олександрівський курінь вільного козацтва (1917-1920 рр.)

Космина В. Г. Махновщина: деякі питання методології соціологічного аналізу.

Чоп В. М. Політична програма махновського руху.

Фролов М. О. Запорізький край в адміністративно-територіальних реформах більшовицької влади 1920-1930-х рр.

Ігнатуша О. М. Запорізький край на початку 20-х рр. ХХ ст.: адміністративні та соціально-політичні зміни.

Носик М. О. Запорізькі органи партійно-державного контролю у 1920 - на початку 1930-х рр. як невід'ємна складова радянського режиму.

Овчаренко Д. В. Рівень знання української мови радянськими службовцями на Запоріжжі: результати перевірок 1925-1926 рр.

Грушева Т. В., Біла І. А. Становище обновленської церкви в Україні у 20-х роках ХХ ст. (за матеріалами Запорізького регіону).

Голощапова Є. О. "Контрреволюційна" діяльність баптистів у 1930-х рр.: міфи і реальність (на прикладі громади м. Бердянська).

Пронь Т. М. "Вимушене переселення" і господарсько-побутове влаштування українців з Польщі в Україні у 1944-1946 рр.: Запорізька область.

Штейнле О. Ф. Керівники Запорізької області в номенклатурній еліті УРСР (1943-1953 рр.)

Марчук В. В. Боротьба селян за землю в Запорізькій області в 1945-1952 роках.

Іваницька С. Г. Народний рух та влада на Запоріжжі в період перебудови (кінець 1989 - серпень 1991 років): за матеріалами приватних архівів учасників подій.

Турченко Ф. Г. Русифікація, дерусифікація і націєтворення у запорізькому регіоні.

Каганов Ю. О., Ясеницький О. Я. Екологічна проблема у контексті суспільно-політичної ситуації у Запорізькій області (друга половина 1980-х - 1991 рр.)

Савчук Т. Г. Соціальна практика п'ятидесятників у Запорізькій області (кінець ХХ - початок ХХІ ст.)

Мороко В. В. Партійно-політичні процеси в Запорізькій області на тлі виборчих кампаній 2004-2006 рр.

Омельченко А. В. Зовнішньоекономічні зв'язки Запорізького регіону на сучасному етапі.

Давня та нова історія Запорізького краю

Андрух С. И. Лепная керамика скифского могильника Мамай-гора.

Єльников М. В. Золотоординські міста на території Запорізького краю.

Молдавський Р. Л. Картографування запорізького краю періоду будівництва нової дніпровської лінії укріплень.

Тургенєв К. О. Організація духовного виховання у світських навчальних закладах Запорізького краю у ІІ половині XVIII - I половині XIX ст.

Любанська О. С. Особливості виникнення та функціонування протестантської спільноти у Запорізькому краї в ХІХ ст.

Бєлікова (Романюк) М. В. Тваринництво в менонітських колоніях півдня України (перша половина ХІХ ст.)

Аванесян Д. З. Селянська реформа на Катеринославщині (аналіз публікацій "Катеринославських губернських відомостей").

Стойчев В. М. Історія Олександрівського міського громадського банку 1875-1919 рр.

Васильчук Г. М. Прибуткова нерухомість Старого Олександрівська: історико-архітектурний аспект.

Джерела з історії Запорізького краю

Мільчев В. І. Огляд джерел до історії запорозького гайдамацтва XVIII століття в архівосховищах Польщі.

Константінова В. М. Публікації "Одеського вісника" як джерело з історії Бердянська останньої чверті ХІХ ст.

Руда Ю. О. Торгівля Північного Приазов'я у першій половині ХІХ ст. (за матеріалами газети "Одеський вісник").

Дерман І. П. Інформативні можливості джерел з історії духовного і повсякденного життя населення Північного Приазов'я у 20-30-х рр. ХХ століття (на прикладі с. Єлисеївка Приморського району Запорізької області).

Славетні імена

Cарнацький О. П. Їх імена - то слава Запорізького краю.

Кладова Г. Л. Благодійники та меценати на Запоріжжі (ХІХ ст.)

Трофімова С. О. Запорізький край у працях М. П. Киценка.

Винарчук Т. В., Макушинська Г. П. Запорізькій державній інженерній академії - 50!

Дєдков М. В. Створення виробничого об'єднання "Запоріжтрансформатор" - класика жанру.© Запорізький національний університет
Copyright © 2014 Запорізький національний університет