Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

НовиниВипуск 23

Вип. XXIV.

В оформленні обкладинки використано репродукцію картини
російської художниці Любові Симонової "Влада"


Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2008. – Вип. XXIII: Політична еліта в історії України. – 360 с.

XXIII випуск фахового збірника має тематичний характер і містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Політична еліта України XX – початку XXI ст.”, що відбулася 15-16 травня 2008 р. на о. Хортиця.

ЗМІСТ


Передмова

Кульчицький С. В. Становлення радянської політичної системи.

Мохов В. П. Номенклатурная организация власти: функциональные пределы

Мандзій Л. С. Політична еліта в перехідних суспільствах

Штейнле О. Ф. Еліта та розподіл суспільного капіталу

Кривошея В. В. Козацька старшина в українському державотворенні середини XVII - кінця XVIII ст.

Іваницька С. Г. Народ і еліта в націєтворчих концепціях української ліберальної демократії кінця ХІХ - початку ХХ ст.

Молчанов В. Б. Жжиттєвий рівень еліти губернських центрів Правобережної України в кінці ХІХ - на початку ХХ ст.

Головченко В. І. Феномен лідерства в політичній боротьбі за доби української революції 1917-1920 рр.

Винарчук Т. В. Структура національної еліти українців періоду визвольних змагань та державотворення

Дорошко М. С. Більшовицька номенклатура в Радянській Україні у 1917-1938 рр.: особливості формування та наслідки діяльності

Єфіменко Г. Г. Призначення керівництва Радянської України в 1917-1919 рр.: спільність стратегії та відмінність у тактиці

Попенко Я. В. Осецький О. як представник військової еліти доби українських визвольних змагань

Мяло П. І. Еллан-Блакитний В. М.: шлях до більшовизму

Петрикевич О. М. Голова Раднаркому УРСР П. П. Любченко: Історіографія життєвого шляху та політичної діяльності

Фролов М. О. Номенклатурна еліта України та соціально-політичні джерела її формування у 1920-1930-х рр.

Васильєв В. Ю. Динаміка диктатури: стосунки "центр-субцентр" влади в радянській управлінській системі в УСРР-УРСР (20-30-ті рр. ХХ ст.)

Носик М. О. Наркомат робітничо-селянської інспекції та центральна контрольна комісія КП(б)У - органи контролю правлячої верхівки СРСР на території України (1920-ті роки)

Лях С. Р. Диктатура посередності: колективний портрет регіонального політичного керівництва пореволюційної доби (1920-1925 рр.)

Колдушко А. А. "Каждый раз в новом галстуке...!" Культовые практики региональной номенклатуры в 1930-е годы

Смирнова И. Е. Репрессии против партийного руководства Донецкой области в 1937-1938 гг.

Подкур Р. Ю. Деякі стереотипи світогляду чекістів під час "великого терору" (1937-1938 рр.)

Першина Т. С. Партійно-радянська номенклатура в Україні, 1945-1948 рр.: деякі аспекти проблеми

Айрапетов В. А. Динамика качественных характеристик административно-политической элиты СССР в "эпоху" Л. И. Брежнева: историко-политический анализ

Турченко Ф. Г. Самостійницький транзит запорізької партійно-радянської номенклатури 1991 року

Полякова Л. І. Аналіз процесу формування політичної еліти в Україні в перехідний період (1989 -1993 рр.)

Мороко В. В. Феномен "партії влади": традиції радянської партійної роботи в діяльності сучасного українського політикуму

Наумов С. О. Проблема формування національної політичної еліти в історичній літературі: нерадянська історіографія українського політичного руху в Російській Імперії (1917-1991 рр.)

Жиряков О. Ю. Посадово-функціональний метод та гіпотеза "командирів мирного часу" як інструменти вивчення військової еліти

Copyright © 2014 Запорізький національний університет