Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

НовиниВипуск 2

Вип. II.
Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. - Дніпропетровськ: Промінь, 1997. - Вип. II: 25-річчю історичного факультету присвячується. 1971–1996. - 204 с.

Турченко Ф. Г. Історичному факультету – 25 років    

Бірюльов І. М. Оглядаючи пройдене

Бойко А. В. Дослідження давньої історії України на історичному факультеті

Лях С. Р. Кафедра історії України

Ткаченко В. Г. Кафедра новітньої історії України

Карагодін А. І. Кафедра історичного краєзнавства

Нестеренко Л. О. Кафедра всесвітньої історії

Орлянський С. Ф. Вивчення проблем національних меншин Півдня України на історичному факультеті Запорізького держуніверситету

Тощев Г. М. Десятиріччя археологічної лабораторії ЗДУ

Тимченко С. М. Спеціалізована рада. Три роки роботи

Александров П. Г. До питання про хід військової операції по ліквідації Запорізької Січі

Лиман І. І. Стосунки Коша Війська Запорізького і київських митрополитів з церковних питань в період Нової Січі

Князьков Ю. П. Малоизвестный кошевой Задунайской Сечи

Злобина Л. Г. Организация научной работы студентов в университетах Украины в первой половине ХІХ в.

Геращенко Т. С. Організація «Оборона України» в 1904–1907 рр.

Злобина Л. Г., Малаховская Н. В. Развитие образования в г. Александровске

Ткаченко В. Г., Исмайлова С. И. Материально-бытовое положение рабочих-металлургов Украины (вторая половина 20-х – 30-е годы)

Бирюлев И. М. Центры авиационной теории и практики в Украине (1903–1913 гг.)

Савченко О. І. Українська закордонна преса в роки першої світової війни

Кривоший Г. Ф. Питання про соціальну базу українського національного руху 1917 – початку 1918 рр. в історичній літературі

Лях С. Р., Кривко І. М. Селянське підприємництво на Півдні України у 20-ті роки

Чернявська С. Державний центр Української Народної Республіки в екзилі (1920 рр.)

Іксанова О. М. Освітня діяльність української еміграції в Європі: 1918–1920 рр.

Мороко В. М. ОУН на Запоріжжі в роки радянсько-німецької війни

Теплоухова Н. Г., Падалка С. С. Верховна Рада в контексті творення незалежної української держави

Тимченко С. М., Кириченко В. М. Соціально-демографічні процеси в українському селі 40–80-х років ХХ ст.

Панченко П. П., Падалка С. С., Тимченко С. М. Умови праці і соціальна захищеність трудівників українського села в другій половині 60-х років

Нестеренко Л. А. Социально-политический кризис во Франции накануне гражданских войн XVI в.

Белоножко С. В. «Индейский вопрос» в колониальной политике Англии и Франции в первой половине XVIII в.

Давлетов А. Р. «Гитлерюгенд» — молодежная организация НСДАП: генезис структуры, формы и методы деятельности в Веймарской Германии

Мальшина Е. В. Династия Тутуль Шиу и переворот 1441 г. в Майяпане

Шевчук С. П. Деятельность Таврической ученой архивной комиссии по изучению археологических памятников

Ляшко С. Н. Археологическая деятельность Я. П. Новицкого (1847–1925)

Тощев Г. Н. Новые находки эпохи энеолита-бронзы в Запорожской области

Шахров Г. И. Курганы эпохи бронзы у с. Новорайск

Іваненко В. В., Удод О. А. До питання про наукову спадщину професора М.Ф. Злотникова

Удод О. А. Історична наука та освіта і формування духовних цінностей українського народу в 20–30-х роках ХХ ст.: методологія і історіографія проблеми

Copyright © 2014 Запорізький національний університет