Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

НовиниВипуск 19

Вип. XIX.
Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. - Запоріжжя: Просвіта, 2005. - Вип. XIX. - 428 с.


ЗМІСТ


Давня та нова історія України

Звагельський В. Б. Залозний шлях, Лосицька дорога та Лозіє "Слова о полку Ігоревім".

Вегерчук С. М. Етнополітичний фон української колонізації Карпато-Причорноморських земель у ХІІ - першій половині ХІІІ ст.

Кулаковський П. М. Церковні структури на Чернігово-Сіверщині за Польської доби (1618-1648).

Мільчев В. І. Сербські граничари на півдні України у 1709-1734 роках як альтернатива Запорозькому козацтву.

Малукало А. Н. Казачье законодательство: история становления и развития, сфера применения.

Мірущенко О. П. Вплив геополітичного становища Нової Січі на економічний розвиток запорозьких вольностей.

Полторак В. М. Розмежування вольностей війська запорозького та війська донського в 40-ві роки XVIII ст.

Вирський Д. С. Кременчук Новоросійський: "Потьомкінська деревня", або епізод з історії фаворитизму.

Левицький В. О. Церковні маєтки Правобережної України другої половини XVIII століття в системі економічних відносин краю.

Головко Ю. І. Кадрова політика на митних установах Південної України в останній чверті XVIII - першому двадцятиріччі ХІХ ст.

Савченко І. В. Фіскальне адміністрування податкового механізму Південної України (остання чверть XVIII - перша чверть ХІХ століття).

Константінова В. М. Інформативні можливості джерел щодо торговельного розвитку південноукраїнських міст останньої чверті XVIII - середини ХІХ століття.

Молдавський Р. Л. Історія Петрівської фортеці Нової дніпровської лінії (1770-1791 рр.)

Фролов Б. Е. Переход черноморской казачьей флотилии к Тамани в августе 1792 года.

Бачинська О. А. Задунайські запорожці у вирі Російсько-турецької війни 1806-1812 рр.

Стоянов Ф. Ф. Використання російською владою військового потенціалу українського козацтва Лівобережної України у першій третині ХІХ ст.

Гончарук Т. Г. З історії проектів утворення порто-франко в містах Південної України першої половини ХІХ ст.

Довжук І. В. Цукрова промисловість Наддніпрянської України в середині ХІХ ст.

Маленко Л. М. Південноукраїнське козацтво і Кримська війна.

Приймак О. М. Позикова політика селянського банку на півдні України.

Антощак М. М. Недільні повторювальні школи М. О. Корфа.

Бєлікова (Романюк) М. В. Меноніти: "свої" або "чужі" на півдні України (1789-1917)?

Нагорна Т. В. Імперське законодавство першої чверті ХІХ століття щодо українських духоборів: підтримка чи загравання?

Ігнатуша О. М. Рух за модернізацію православної церкви в Україні як соціокультурне явище (1905-1914 рр.)

Берестень О. Є. Культурно-просвітницька діяльність Молочанського менонітського учительського товариства на початку ХХ ст.

Новітня історія України

Турченко Ф. Г. Микола Міхновський і створення Української Центральної Ради.

Гвоздик В. С. Участь українського селянства півдня України у політичній боротьбі (березень 1917 - квітень 1918 рр.)

Бондаренко В. Г. Відродження козацтва на Катеринославщині (серпень-листопад 1917 р.)

Задерейчук І. П. Становище німецької школи в роки Першої Світової Війни на півдні України.

Губа П. І. Освітньо-культурне відродження України в період Центральної Ради (за газетними джерелами 1917-1918 рр.)

Турченко Г. Ф. Південна Україна в період Директорії Української Народної Республіки.

Попенко Я. В. Діяльність дипломатичного представництва Директорії УНР у Бельгії та Нідерландах у 1919-1921 роках.

Геращенко Т. С. Спроба правого перевороту в УНР навесні 1919 року.

Чоп В. М. Союз і змова: обставини підписання і розриву військово-політичної угоди РПАУ /махновців/ та УНР (вересень 1919 р.)

Капустян Г. Т. З історії самоврядування в українському селі в 1920-ті роки.

Голощапова Є. О. Проблеми духовного розвитку баптистських громад 20-х рр. XХ ст.

Пащенко В. О. Більшовики і православна церква. Війна замість співпраці.

Бобко Т. Г. Диякони та псаломщики в структурі церковної ієрархії в 20-х рр. ХХ ст.

Задунайський В. В. Бойовий вишкіл червоної кінноти 1920-1930-х років та козацька спадщина.

Лахач Т. О. Ведення книг реєстрації актів громадянського стану в перші роки радянської влади.

Винарчук Т. В. Результати державотворення українців початку ХХ ст.: сучасний погляд і ретроспектива.

Ткаченко І. В. Політика Радянської держави щодо приватної дрібної та кустарно-ремісничої промисловості в роки НЕПу (на прикладі Москви).

Волосник Ю. П. Державний апарат та представники нової буржуазії України в умовах зламу НЕПу (кінець 1927 - початок 1930-х рр.)

Ткаченко В. Г. Історичне минуле Запорозького краю у побуті мешканців Запоріжжя у міжвоєнний період.

Васильчук Г. М. Передумови та труднощі українізації вищих органів державного апарату УСРР (друге десятиріччя ХХ ст.)

Бойко В. В., Хованцев Д. В. Національні відносини у кримському селі доколгоспного періоду.

Стародубець Г. М. Українське повстанське запілля як об'єкт інтересів військово-політичних чинників кінця 1943-1944 рр.

Швець Л. М. Становище уповноважених ради у справах Руської православної церкви в апаратах облвиконкомів у другій половині 50-х рр. ХХ ст.

Всесвітня історія

Мальшина К. В. Землеробство майя посткласичного періоду (X-XVI ст.): екологічний аспект.

Мороко В. М. Закордонні організації ПСР у 1906 - першій половині 1907 року.

Павловский Б. С. Деятельность российской социал-демократической эмиграции по изданию работ деятелей СДПГ (1900-1907 гг.)

Кошелева Н. В. Истоки афроамериканского ислама в США.

Теорія і методологія історії

Космина В. Г. Про здобутки в радянській методології історії.

Каганов Ю. О. Центрально-Східна Європа як історичний регіон: зміст та еволюція концепції.

Жиряков А. Ю. "Имперское" направление постсоветской историографии Второй мировой войны: причины возникновения и методология.

Проблеми історіографії та джерелознавства

Бравцев Д. А. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.: сучасна російська історіографія.

Лиман І. І. Питання чисельності храмів слов'янської та херсонської єпархій в історіографії та джерелах.

Швайба Н. І. Запорозька старшина XVIII ст. у студіях Н. Д. Полонської-Василенко.

Філас В. М. Промисловість Південної України на сторінках "Журнала Министерства государственных имуществ" (1841-1870).

Дружкова І. С. Обговорення діяльності селянського поземельного банку в літературі кінця ХІХ - початку ХХ ст.

Стопчак М. В. Історіографія першого зимового походу армії УНР.

Баковецька О. О. Проблеми вищої освіти на сучасному етапі розвитку (за матеріалами преси півдня України 1991-1998 рр.)

Мерфі Н. Українознавчі наукові установи в США (друга половина ХХ - початок ХХІ ст.)

Храмова-Баранова О. Л. Історіографія та періодизація метрології як науки в Україні в світовому контексті.

Подкупко Т. Л. Вплив козацького світогляду на українські стародруки першої половини XVII ст. (за матеріалами ОДМБ ім. М. Горького).

Ляшко С. М. Біобібліографічний покажчик "Десять років української літератури. 1917-1927" А. Лейтеса і М. Яшека: предметна галузь і можливості використання в гуманітарних дослідженнях.

Німенко Н. А. З когорти першовідкривачів (сильвестр магура - вихованець школи проф. М. Макаренка).

Повідомлення

Сапожников І. В. З історії пошуків козацьких скарбів на Запорожжі.

Донченко С. П. Дещо з історії лібералізму.

Коваленко Я. Ю. Значення гуманітарних і раціональних наук у підготовці наукових кадрів.

Панєкіна Т. І. "Козацька" семантика деяких власних географічних назв України: на матеріалі українських прислів'їв та приказок.

Рецензії

Мільчев В. І. [РЕЦ.] Лиман І. І. Державна церква і державна влада: Південна Україна (1775-1861). - Запоріжжя: РА "Тандем-у", 2004. - 400 с.© Запорізький національний університет
Copyright © 2014 Запорізький національний університет