Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

НовиниВипуск 18

Вип. XVIII.
Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2004. – Вип. XVIII. – 409 с.


ЗМІСТ


Давня та нова історія України

Сапельняк Т. І. Писемні відомості про тиверців і уличів (огляд джерел).

Андрєєва С. С. Французькі дипломатичні представники в Криму та запорозько-татарські відносини часів Нової Січі.

Шугальова І. М. Устрій українських православних єпархій: традиційні засади і напрям еволюції (кінець XVIII-середина XIX ст.).

Лиман І. І. Розвиток мережі сільських парафіяльних училищ у південноукраїнському регіоні (1800–1861 роки).

Рудченко К. В. Дискусійне питання щодо дати заснування Старобердянського лісництва.

Голдіна С. О. Єдиновірство як спосіб боротьби влади зі старообрядництвом у 40–60-ті роки XIX століття (на матеріалах Лівобережної України).

Приймак О. М. Дмитро Столипін та ідея хутірського розселення.

Шляхов О. Б. Політика царизма з робітничого питання в морському транспорті Азово-Чорноморського басейну на початку XX ст.

Донченко С. П. Програми політичних партій про робітниче питання та економічні реформи (початок XX століття).

Сарнацький О. П. Ставлення царської прокуратури та суду щодо діяльності членів УСДРП Чернігівщини в умовах Першої російської революції.

Турченко Ф. Г. Микола Міхновський: між двома революціями (1907–1917 рр.).

Новітня історія України

Гвоздик В. С. Формування партійно-політичних сил на півдні України (березень-серпень 1917 р.).

Бондаренко В. Г. Відродження козацтва на південному заході України (1917–1918 рр).

Турченко Г. Ф. Міжнародні аспекти інтеграції території Південних губерній до складу України в 1918 р.

Перепадя В. В. Вплив Німеччини на реалізацію політики уряду П. Скоропадського щодо Криму (за німецькими документами).

Геращенко Т. С. Причини виступу правих партій в Рівному 29 квітня 1919 року.

Винарчук Т. В. Зовнішньополітичні фактори державотворення українців та інших народів Центрально-Східної Європи (1917–1920 рр.).

Ігнатуша О. М. Православна церква за умов державного атеїзму: перший досвід співіснування в Запорізькому регіоні 1918–1920 рр.

Лаврик Г. В. Законодавче обмеження економічного функціонування церкви в Радянській Україні 1920-х років.

Грушова Т. В. Вплив протестантського фактора на конфесійну ситуацію України в XX ст. (історичний аспект).

Васильчук Г. М. Причини та мета українізаційної кампанії на Україні (II десятиріччя XX ст.).

Ткаченко В. Г. Побут будівельників Запорізького індустріального комплексу (кінець 20-х — початок 30-х років XX ст.).

Велігодський В. М. Національний чинник у розбудові автономії в Криму (1991–1997 рр.).

Чермошенцева Н. М. С. Я. Боровий: дослідник історії євреїв в Україні.

Serbyn R. Echoes of the Holocaust in Jewish-Ukrainian Relations: the Сanadian Experience.

Всесвітня історія

Мальшина К. В. Вивчення цивілізації майя в історіографії кінця XIX-XX ст.

Маклюк О. М. Т. Кромвель — державний діяч доби раннього нового часу.

Нестеренко Л. О. Між миром і війною: зміст і напрямки соціального конфлікту у Франції 1559–1562 років.

Черевик К. А. Позиція Англії у східному питанні 1875–1878 рр. як складова частина політики «блискучої ізоляції».

Мороко В. М. Еміграція російських анархістів у роки Першої світової війни.

Трофимчик А. В. Советская школа в западных областях БССР 1939–1941 гг.: характеристика программ, функции школы, фронт деятельности.

Maziarczyk W. Zamosc w okresie wojny polsko – bolszewickiej 1920 r. (reakcje spoleczne na wydarzenia frontowe).

Теорія і методологія історії

Космина В. Г. Радянська методологія історії й офіційна ідеологія.

Лукашевич А. А. Источниковедческие аспекты теории герменевтического опыта Х.-Г. Гадамера.

Археологія

Папанова В. А. Поминально-погребальные обряды некрополя Ольвии, связанные с культом хтонических богов и героев.

Махортых С. В. Классификация бронзовых предскифских псалиев Восточной и Центральной Европы.

Кислий О. Є. Етноекономіка Криму на фоні Північного Причорномор”я: епоха бронзи.

Иванова С. В. Исторические реконструкции и археологические реалии (ямная культурно-историческая область).

Островерхов А. С. Скло як історичне явище в пізньокочівницькому середовищі Північного Надчорномор”я (IX-XIV ст.).

Котова Н. С. Материалы сурской культуры с поселения Вовчок.

Рецензії

о. Юрій Мицик. [РЕЦ.] Цінне дослідження козацької генеалогії. В’ялов П. І., Кривошея В. В. Шляхетсько-козацькі роди та їх доля. – К., 1999.

Турченко Г.Ф. [РЕЦ.] Шляхов О.Б. Судновласники і моряки азово-чорноморського басейну: 90-ті рр. ХІХ ст. – 1914 р.: Монографія. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетровського ун-ту, 2003. – 366 с.

Лиман І. І. [РЕЦ.] Майоров А. В. Галицко-волынская Русь. Очерки социально-политических отношений в домонгольский период. Князь, бояре и городская община. – СПб.: Университетская книга, 2001. – 640 с.

Мороко В. М. [РЕЦ.] Голуб А. І. “Передусім бути українцями ... ” (міжнародна діяльність Української соціал-демократичної робітничої партії у першій половині ХХ століття): Наукова монографія. – Дніпропетровськ, 2003. – 352 с.

Ляшко C. М. Щодо джерелознавчої цінності наукової рецензії.

Винарчук Т. В. [РЕЦ.] Фролов М. О. Компартійно-радянська еліта в УСРР (1917-1922 рр.): становлення і функціонування. – Запоріжжя: Прем’єр, 2003. – 448 с.© Запорізький національний університет
Copyright © 2014 Запорізький національний університет