Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

НовиниВипуск 17

Вип. XVII.
Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2004. – Вип. XVII. – 316 с.


ЗМІСТ


Статті

Турченко Ф. Г. Південь України напередодні Першої світової війни.

Ганкевич В. Ю. Перший установчий з’їзд всеросійської організації “Іттіфак ель муслімін”.

Турченко Г. Ф. Південноукраїнський фактор у Першій світовій війні.

Шугальова І. М. Організаційний устрій православного духовенства Чорноморського флоту (1900–1920 рр.)

Гвоздик В. С., Мальшина К. В. Боротьба за владу на Півдні України (жовтень 1917 – лютий 1918 рр.)

Архірейський Д. В. Останній рейд Махна.

Ковальова Н. А. З історії селянського повстанського руху на Катеринославщині у 1921 р.

Святець Ю. А. Безпосівні селянські господарства південних округів в період нової економічної політики.

Саричев В. І. Окремі аспекти хлібозаготівель 1927–1929 рр. на Півдні України.

Аверін І. І. НКВС УСРР як знаряддя партійно-державного апарату в боротьбі проти церкви (20-ті роки XX ст.)

Фролов М. О. Компартійно-державна номенклатура в Україні в роки колективізації сільського господарства.

Хаялі Р. І. Кримськотатарська проблема і український правозахисний рух (кінець 50-х – 80-ті роки).

Повідомлення

Михненко А. М. Особливості розвитку економіки Донецького регіону на початку ХХ ст.

Шендрікова С. П. Політична діяльність Абдурешита Недієва.

Бондар В. О. Репресивні дії органів ДПУ на Запоріжжі в 20-ті роки ХХ ст.

Бородін С. В. Общинне і дільничне селянське землекористування в Криму (кінець 1920 – 1926 рр.)

Кабанов В. І. Процес “Промпартії” та розгортання репресій проти німецьких технічних спеціалістів на Криворіжжі (1930–1931 рр.)

Орлянський В. С. Новозлатопільський єврейський національний район (1929-1939 рр.)

Джерела

Сповідь сільського інтелігента минулого століття: Д.З. Лях. Спогади про життя моє.

Нотатки земського статистика: Павловський Ю. Спостереження та враження земського статистика.

Голуб А. І. Маловідомі сторінки історії Катеринославських есерів-боротьбистів.

Чоп В. М. Газети махновського руху.

Тупиця О. Л. Інститут відповідачів на Катеринославщині у 1922–1924 роках: мовою документів.

Ігнатуша О. М. Реєстраційні документи релігійних громад як масові джерела до вивчення історії церкви в Україні (20–30-і роки ХХ ст.)

Лях К. С. Спроба діалогу радянської влади з німецькими колоністами: кілька оригінальних документів з фондів ДАЗО.

Величко О. Г., Козлова І. В. Марія Сокіл – співуча українська зірка ХХ ст.

Огляди і рецензії

Пахоменков Ю. Г. У боротьбі з мініправдою.

Чабаненко В. А. Ластівка українського відродження на Кубані.

Хроніка

Лях К. С. Міжнародна конференція “Меноніти в історії царської Росії і СРСР”.

Голуб А. І. Четверті наукові читання, присвячені пам’яті професора Д. П. Пойди.

Гудзь В. В. Всеукраїнська конференція “Микола Міхновський і Дмитро Донцов у контексті українського національно-визвольного руху”.© Запорізький національний університет
Copyright © 2014 Запорізький національний університет