Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

НовиниВипуск 16

Вип. XVI.
Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2003. – Вип. XVI. – 311 с.


ЗМІСТ


Історія України

Звагельський В. Річка Рось у "Слові о полку Ігоревім".

Василенко В. Політична історія Великого князівства Литовського доби правління Витаутаса в дослідженнях О.І. Барбашева.

о. Юрій Мицик. З дипломатичної кореспонденції Івана Сірка.

Циберт В. Становлення органів самоврядування міст Південної України в останній чверті XVІІІ - середині XІX століття.

Рудченко К. Роль колоністів-менонітів у інтенсивному розвитку степового лісорозведення у першій половині XIX ст.

Лохматова А. Селянське самоврядування пореформеної України в приговорах сільських сходів.

Ігнатуша О. Українське суспільство перед викликом новоєвропейської модернізації: православна перспектива (ХІХ - поч. ХХ ст.)

Кошетар У. Соціальні аспекти діяльності УГКЦ в контексті сприяння розвитку галицького консерватизму (кінець XIX - перша третина XX ст.)

Коробов О. Проблеми становлення української нації у творчій спадщині Пантелеймона Куліша.

Шкода Н. Самодіяльні театральні гуртки Криму у другій половині ХІХ - на початку ХX ст.

Турченко Ф. Микола Міхновський у роки російської революції 1905-1907 рр.

Донченко С. Аграрне питання в програмних документах партій в Україні (початок ХХ століття).

Іваницька С. Проблема партійних взаємовідносин в українському політичному соціумі початку ХХ століття очима радикал-демократів.

Шляхов О. Діяльність політичних партій серед моряків торговельного флоту Азово-Чорноморського басейну на початку ХХ ст.

Довжук І. З історії діяльності геологічного комітету щодо детальної геологічної зйомки Донбасу (початок ХХ ст.)

Пиріг О. Підприємництво та меценатство: історичний дискурс.

Новітня історія України

Турченко Г. Cпроба дезінтеграції України у 1917-1918 рр. (на матеріалах Півдня України).

Соловйова В. Дипломатична діяльність українських урядів у мемуарній літературі.

Осташко Т. П. Скоропадський - чільний репрезентант гетьманського руху.

Фролов М. Компартійно-радянська еліта України та особливості пошуку оптимальної моделі адміністративно-територіального устрою радянської республіки в 20-30-х роках XX століття.

Велігодський В. Історія становлення автономії в Криму (1921-1991 рр.)

Сушко О. Українське суспільство 20-х рр. ХX ст.: концептуальні підвалини сучасних історичних досліджень.

Капустян Г. Cистема управління українським селом в період "надзвичайщини" (кінець 1927-1929 рр.)

Ткаченко В. Будівництво "Великого Запоріжжя" в 20-30-ті роки XX століття.

Лаврик Г. Ідеологічний диктат та кримінально-правова форма проведення кампанії з вилучення церковних цінностей 1922 р. в радянській Україні.

Грушова Т. Трансформація суспільно-політичних поглядів українських протестантів у XX ст.

Васильчук Т. Відновлення вищої педагогічної освіти Української РСР після Великої Вітчизняної війни.

Всесвітня історія

Маклюк О. Формування системи фаворитизму в Англії на етапі раннього абсолютизму.

Мороко В. Діяльність російських анархістів-емігрантів напередодні Першої світової війни (1911-1914 рр.)

Ткач Д. Реформування політичної системи Угорської республіки в останнє десятиріччя XX ст.: історичні передумови політичних трансформацій.

Пронь C. "Система нового світового порядку" та Японія (до проблеми визначення "новий світовий порядок" в історії міжнародних відносин).

Ворачек Е. Чеська історіографія історії Росії, України та Білорусі після листопада 1989 р.: труднощі та політичний контекст.

Рецензії

Турченко Г. Реєнт О. Україна в імперську добу (ХІХ - початок ХХ ст.). - Київ, 2003. - 340 с.

Старух О. Бойко О. Україна у 1985 - 1991 рр. Основні тенденції суспільно-політичного розвитку. - Київ, 2002. - 306 с.

Бессонова М. Robert L. Hutchings. American Diplomacy and the End of the Cold War: an Insider's Account of US Policy in Europe, 1989-1992. - Washington, D.С., 1998. - 456 р.

Copyright © 2014 Запорізький національний університет