Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

НовиниВипуск 14

Вип. XIV.
Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2002. – Вип. XIV. – 254 с.


ЗМІСТ


Історія України

Сєкерська О. Скотарство та мисливство населення античного поселення Кошари.

о. Юрій Мицик. З описів посольства В. М’ясківського до Туреччини у 1640 р.

Князьков Ю. Маловідомі події боротьби з Кримським ханством у Запорізькому краї в 1696 р.

Циберт В. “Грамота на права и выгоды городам Российской империи” як джерело з соціально-економічної історії міст Південної України останньої чверті ХVІІІ – першої половини ХІХ століття.

Лиман І. Духовна та світська влада в ставленні до хрещення євреїв (на матеріалах Херсонського духовного правління кінця XVIII – 1-ї пол. ХІХ ст.).

Романюк М. Землеробство в менонітських колоніях півдня України (перша половина ХІХ ст.).

Бровко Б., Кириченко В. Зв’язки Я.П. Новицького з відомими діячами науки і культури.

Турченко Ф. Останні роки у Києві (Фрагмент із біографії Миколи Міхновського).

Ганкевич В. Ісмаїл бей Мустафа оглу Гаспринський (1851-1914).

Турченко Г. Соціальний потенціал українського державотворення напередодні Першої світової війни.

Новітня історія України

Перепадя В. Україна та Німеччина від Kомп’єнського перемир’я до імплементації Версальського договору: геополітичний аспект.

Соловйова В. Дипломатична діяльність Української Народної Республіки в Італії та Ватикані (1918-1920 рр.).

Стопчак М. Діяльність Директорії УНР у галузі культури, 1918-1920 рр.: до історіографії проблеми.

Осташко Т. Персональний склад керівних органів Українського союзу хліборобів-державників.

Пиріг О. Планові принципи господарювання та ринок в Україні у 1921–1925 рр.

Горло Н. Становлення ідеї Великого Дніпра та її місце в розвиткові гідроенергетики України (20–30-ті рр. XX ст.).

Волосник Ю. З історії підприємницької діяльності непманів на Харківщині в 20-ті роки.

Михненко A. Актуальні питання розвитку соціально-культурної cфери Донбасу у другій половині 1920-х – 1930-і рр.

Фролов М. І.М. Майський у політичній еліті СРСР (30-50-ті роки ХХ століття): незвичайний шлях колишнього меншовика.

Васильчук В. Німці України під час Другої світової війни.

Спудка І. Освітня політика німецько-фашистських загарбників на окупованій території України.

Саламаха І. Протестантський рух у Дніпропетровській області в 1944 – 1950 роках.

Грушова Т. Заходи боротьби з протестантськими конфесіями у 1970-ті рр. в УРСР та реакція на них з боку віруючих.

Марчук В. Політика обмежень особистих підсобних господарств в кінці 50-х – початку 60-х років ХХ ст.: причини і наслідки.

Всесвітня історія

Абрамова В. Третя Македонська війна (участь племінних народів у міжнародних відносинах доби еллінізму).

Мальшина К. Джерела з дослідження посткласичної цивілізації майя.

Мороко В. Закордонні організації російських анархістів на початку ХХ ст.

Коннер В. Деятельность арабского палестинского конгресса в 20-е годы XX века.

Казакова О. “Національна політика” нацистської Німеччини на окупованих польських територіях (вересень 1939 – червень 1941 рр.).

Давлєтов O. Історики та публіцисти повоєнної Німеччини про феномен націонал-соціалізму: основні напрямки досліджень.

Бессонова М. Cхідноєвропейська політика США в оцінках американської преси (1989 – перша половина 1990 рр.).© Запорізький національний університет
Copyright © 2014 Запорізький національний університет