Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

НовиниВипуск 13

Вип. XIII.

Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Прем'єр, 2001. — Вип. XIII. – 211 с.


ЗМІСТ


Романцов В. М. Роль Запорожжя у процесі формування козацької держави в Україні у 40–60-і рр. XVII ст. (історіографічний аспект проблеми).

Прігарін О. А. «Козацтво в Туреччині» М. Чайківського як джерело вивчення козацьких формувань в оттоманської Порті середини XIX ст.

Бондаренко І. В. Українське козацтво в історіографічній спадщині О. Шафонського.

Ігнатуша О. М. Історичний поступ українського православ’я: пошук нової моделі.

Якименко М. А. Економічне становище українського козацтва напередодні краху Російської імперії.

Турченко Г. Ф. Перша світова війна й Українська революція під кутом зору синергетики.

Ігнатуша А. Є. Політика українізації у віддзеркаленні протестантської преси 20-х рр. XX ст.

Михайлюк О. В. Про деякі особливості взаємин радянської влади і українського селянства в революційний період (1917 – середина 20-х рр.)

Лашкевич Л. М. Ставлення вчительства півдня України до культурно-освітньої політики радянської влади у 20-их роках.

Капустян Г. Т. Від непу до "воєнного комунізму": або запровадження командно-адміністративної системи управління українським селом наприкінці 1920-х років.

Пиріг О. А. Цінова політика більшовиків в роки НЕПу.

Михненко А. М. Актуальні питання колективізації сільського господарства в Донбасі (грудень 1927 р. – березень 1930 р.)

Фролов М. О. Боротьбисти у КП(б)У в 20-30-ті роки XX століття.

Канталинская Ж. В. Финансово-хозяйственная деятельность русской православной церкви в Крыму в 1955-1965 годах (по материалам Государственного архива АР Крым).

Кривчик Г. Г. Еволюцiя соціального обличчя сільської людини у 60–80 рр. XX ст.

Додонов О. Ф. Про принципи і методи дослідження політичної діяльності радянських робітників у 60 - 80-ті роки.© Запорізький національний університет
Copyright © 2014 Запорізький національний університет