Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

НовиниВипуск 11

Вип. XI

Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. — Запоріжжя, 2000. — Вип. XI. — 196 с.

Загальні проблеми методології історичних досліджень

Бичко І.В. Сенс історичного пізнання: екзистенційний підхід

Верстюк В.Ф. Концептуальні проблеми вивчення історії Української революції

Горський В.С. Де шукати Європу (погляд з позиції українського сьогодення)

Довга Л.М. До проблеми викладання «Історії світової та вітчизняної історії України»

Шандра В. Про ази культури наукового дослідження

Яковенко Н.М. Про методологію досліджень середньовічної і ранньомодерної історії України

Лепский М.А. Перспективы исторического познания в Украине (размышления после выступления Яковенко Н.М.)

Методичні засади дослідження окремих тем

Бех В.П. Национальная идея: смысл и механизм действия

Бойко А.В. Соціальна історія Південної України останньої чверті XVIII століття (проблема суспільних груп)

Брехуненко В. А. Актуальні питання формування джерельної бази дослідження історії українського козацтва XVI – першої половини XVII ст.: документи московських приказів

Гринь Д. Деякі методичні підходи до аналізу підсумків переписів населення 1920–1930-х рр. як історичні джерела

Леп'явко С.А. Публікації джерел з історії військово-політичної діяльності козацтва 1560–1580-х років

Нестеренко Л.О. Нові інтерпретації політичної історії середньовіччя в сучасній історіографії

Орлянський В.С. Про методологічні підходи до досліджень українського єврейства 20-х років XX століття (за матеріалами публікацій Запорізького регіонального центру)

Терно С.О. До проблеми формування методологічної культури учнів середньої школи в процесі вивчення історії

Удод О.А. Аксіологічний (ціннісний) підхід у методології та методиці історії

Хлюпін Є.Ю. «Історичність» та «неісторичність» як категорії пізнання історії

Copyright © 2014 Запорізький національний університет