Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

НовиниВипуск 1

Вип. I.

Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. - Запоріжжя, 1993. - Вип. І. - 204 с.

Бойко А. В. Матеріали до історії родини Остроградських.

Бодянский А. В. Верхнепалеолитическое поселение у балки Капустяной

Андреев В. Н., Саенко В.Н. Два кургана из группы Лелиховой могилы

Осадчук П. П. Археологічні розвідки на території Куйбишевського  та Розівського районів Запорізької області

Малеваный А. М. «Золотой телец» в Библии и исторической литературе

Майоров А. В. Социологические особенности древнерусского изгойства

Ивонин Ю. Е. Внешняя политика Англии второй половины 20-х гг.  ХVI в. и начало реформации Генриха VIII

Бойко А. В. Джерела з історії Південної України останньої чверті XVIII ст. в фондах рукописного відділу державної публічної бібліотеки імені М.С. Салтикова-Щедрина

Князьков Ю. П. Г. Ф. Миллер о запорожском и украинском казачестве

Турченко Ф. Г. Українська самостійницька ідея на зламі епох (сер. ХІХ – 1917 р.)

Савченко О.І. Українська еміграція в Австралії на початку ХХ ст.

Бондаренко В. П., Турчина Л. В. Суспільно-громадська і літературно-організаційна діяльність М. Хвильового в 20-ті на початку 30-х років

Волошко О. О. Командна система управління в державному секторі  сільського господарства України в 1928-1939 рр.

Удод О. А. Особливості джерельної бази робіт К. Г. Гуслистого з історії України ХІV-XVIII ст.

Давлетов А. Р. Пресса, радио и кино в пропагандистском арсенале национал-социалистов (1920-1933 гг.) 

Середа А. Н., Тимченко С. М. Сельская школа Украины в 60-70-е годы: сложности и проблемы

Copyright © 2014 Запорізький національний університет