Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

НовиниЯндекс.Метрика

Докторська спецрада у Запорізькому національному університетіНаказом МОН України від 06.03.2015 р. № 261 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 лютого 2015 року» затверджено спеціалізовану вчену раду Д 17.051.01 у Запорізькому національному університеті з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата історичних наук за спеціальностями 07.00.01 «Історія України» та 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни». Запрошуємо дисертантів!

Спецраду очолив доктор історичних наук, професор, ректор ЗНУ Микола Фролов, заступником голови призначено доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри новітньої історії України Федора Турченка, вченим секретарем – кандидата історичних наук, доцента, завідувача відділу аспірантури і докторантури Юрія Каганова. У складі спецради провідні вчені-історики Запорізького національного університету, доктори наук з Харкова, Дніпропетровська, Полтави.

13.03.2015 19:39:00
Copyright © 2014 Запорізький національний університет