Наукові праці

історичного факультету

Запорізького національного університету

Наукове періодичне видання

Новини
Докторська спецрада у Запорізькому національному університетіНаказом МОН України від 22.12.2016 р. № 1604 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад» перереєстровано спеціалізовану вчену раду Д 17.051.01 у Запорізькому національному університеті з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата історичних наук за спеціальностями 07.00.01 «Історія України» та 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» (термін повноважень - до 22.12.2019 р.). Запрошуємо дисертантів!

Спецраду очолює доктор історичних наук, професор, ректор ЗНУ Микола Фролов, заступником голови призначено доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри новітньої історії України Федора Турченка, вченим секретарем – кандидата історичних наук, доцента, завідувача відділу аспірантури і докторантури Юрія Каганова. У складі спецради провідні вчені-історики Запорізького національного університету, доктори наук з Харкова, Полтави, Херсона.

22.12.2016 19:39:00
Copyright © 2014 Запорізький національний університет